Perspectief 2022-58

2022-58 SYNODALITEIT IN HET LEVEN VAN DE KERK Paus Franciscus’ eigen wijze van gezags-uitoefening 39 Engels, Frans, Duits, Italiaan, Pools, Portugees en Spaans) en pas veel later in het Latijn. Fratelli Tutti uit 2020 staat inmiddels (21 maart 2022) in twaalf talen op de website van het Vaticaan, maar nog niet in het Latijn. Op die manier worden de gepubliceerde encyclieken feitelijk een soort gepubliceerde kladversies; mochten er nog foutjes in zitten, dan kunnen die met de publicatie van de officiële, Latijnse tekst, enkele jaren later, worden gecorrigeerd. Hier lijkt hier sprake van een bewuste strategie, waarin meer wordt beoogd dan je op formele gronden zou verwachten. Formeel is een ongeautoriseerd interview niet van zoveel belang, feitelijk ligt dat anders. Volgens mij is dit ook aan de orde in het synodaal proces dat de paus nu heeft ingezet. 2. Synodaal proces Formeel, zo zou je kunnen denken, hebben wij in het synodaal proces slechts te maken met een alternatieve manier om een bisschoppensynode voor te bereiden, maar feitelijk is er meer aan de hand dan dat. Het begint al met de betekenis die aan het woord synode wordt gegeven. In het kerkelijk wetboek treffen wij twee soorten synodes aan: de diocesane synode en de bisschoppensynode. Van de diocesane synode wordt gezegd: ‘Een diocesane synode is een bijeenkomst van uitgekozen priesters en andere christengelovigen van een particuliere Kerk, die tot welzijn van de gehele diocesane gemeenschap de diocesane Bisschop bijstaan’(CIC 460). Van de bisschoppensynode wordt gezegd: ‘De bisschoppensynode is een vergadering van Bisschoppen die, uitgekozen uit de verschillende gebieden van de wereld, op vastgestelde tijden bijeenkomen om een nauwe verbondenheid tussen de Paus en de Bisschoppen te bevorderen en om de Paus tot het behoud en de groei van geloof en zeden en tot het onderhouden en versterken van de kerkelijke discipline met hun raad behulpzaam te zijn, alsook om overleg te plegen over vraagstukken die het handelen van de Kerk in de wereld betreffen’ (CIC 342). In beide gevallen gaat het om een overleg dat bedoeld is om de hiërarchisch hoogste aanwezige bij te staan in het bestuur van de kerk. In het synodaal proces dat Paus Franciscus is begonnen, wordt synode niet langer opgevat als een bijeenkomst en is het adviseren van de hiërarchisch hoogste aanwezige ook niet

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=