Perspectief 2022-58

2022-58 SYNODALITEIT IN HET LEVEN VAN DE KERK Alle stemmen gelden. De uitdaging van het congregationalisme. 31 gebed om te komen tot het verstaan van de wil van Christus. In zijn reflectie op zijn deelname aan de tweede dialoogronde tussen de Baptist World Alliance (BWA) en de Pauselijke Raad voor de promotie van de christelijke eenheid, gehouden van 2006-2010, schrijft de algemeen secretaris van de European Baptist Federation (EBF) Tony Peck: ‘The “magisterium” for Baptists remains the local church gathered to seek the mind of Christ in fellowship with other churches’.9 Het is interessant om te zien hoe in het rapport dat over deze dialoog werd gepubliceerd – ‘The Word of God in the Life of the Church’10 – het begrip episkope door de baptisten – overigens zonder dat de persoonlijke dimensie wordt ontkend - vooral communaal wordt ingevuld als een ‘watching over each other’, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.11 Met betrekking tot het nemen van besluiten gaat het om een communaal proces van onderscheiding, ‘to discern the mind of Christ’ zoals men in de vroege separatistische en baptistische gemeenten zei. Het is een gemeenschappelijk proces waarbij elke stem telt en dient te worden gehoord, vanuit de overtuiging dat de Geest door ieder spreken kan ‘zoals Hij wil’ (vgl. 1 Kor. 12:11). Dat zijn dan de stemmen van allen die deel uitmaken van de gemeente, maar ook de stemmen uit het verleden en uit de breedte van de kerk. De traditie speelt dus ook een rol. De eigen traditie, zowel plaatselijk als breder, maar ook de traditie in katholieke zin. Baptisten, om me daar nu even toe te beperken, hebben dat al vroeg benadrukt, bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij de oecumenische geloofsbelijdenissen (Apostolicum en Nicea-Constantinopel), maar ook door bij bevestigingen van hun voorgangers, ook predikanten uit andere kerken uit te nodigen voor de handoplegging.12 Traditie is dus geen ‘verboden woord’ in onze traditie(!), maar is wel altijd ondergeschikt aan de Schrift. Wanneer we tot de conclusie komen dat een onderdeel van onze traditie niet in overeenstemming is met Gods Woord, voor zover wij dat verstaan, dan schrappen of veranderen we die traditie. In die zin behoort het tot het wezen van onze traditie om deze nu en dan te veranderen. We noemen dat ook wel het ‘further light’ principe, een groeiend en verdiepend inzicht in de betekenis en de bedoeling van de Schrift.13 Het geloofsgesprek gaat altijd door en komt pas tot rust in het eschaton (1 Kor. 13:8-12).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=