Perspectief 2022-58

DEEL 1 30 Dr. Teun van der Leer Perspectief ‘I argue that the presence of Christ, which constitutes the church, is mediated not simply through the ordained ministers but through the whole congregation, that the whole congregation functions as mater ecclesia to the children engendered by the Holy Spirit, and that the whole congregation is called to engage in ministry and make decisions about leadership roles.’7 Deze gemeenschap van gedoopte gelovigen, die ieder de Geest ontvangen hebben en waar de identiteit van het ‘in Christus zijn’ definitief bepalend is, boven ras, afkomst, gender of sociale klasse, kent geen praktijken (een woord dat ik prefereer boven rituelen of sacramenten, maar die vallen er ook onder) die niet ten diepste een gemeenschapsgebeuren zijn en waarvoor dus allen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Vandaar dat wij spreken over het priesterschap van alle gelovigen (ieder kan rechtstreeks tot God gaan, kan vergeving schenken en kan anderen zegenen), het profeetschap van alle gelovigen (God kan door ieder spreken) en het koningschap van alle gelovigen (Christus regeert zijn kerk door de gezamenlijke stem van allen). Dit wil niet zeggen dat we geen ambten kennen (al wordt het in veel gevallen niet zo genoemd; vaak prefereert men bediening of dienst), maar het betekent dat predikanten, oudsten en diakenen niets doen waartoe ook niet de gehele gemeente geroepen is. Zij zijn voor-gangers, geen ‘allein-gangers’. Er ligt dus een specifieke ecclesiologie onder de praktijk die ik hier beschrijf. Een ecclesiologie die principieel begint bij de lokale gemeente die, onder het gezag van Jezus Christus die haar Heer is, het leven van de kerk invult en richting geeft. Zoals bijvoorbeeld verwoord in het eerste artikel van de beginselverklaring van de Baptist Union of Scotland: That the Lord Jesus Christ our God and Saviour is the sole and absolute Authority in all matters pertaining to faith and practice, as revealed in the Holy Scriptures, and that each Church has liberty, under the guidance of the Holy Spirit, to interpret and administer His laws.8 3. De gemeente a ls beslisorgaan Hoe worden dan besluiten genomen? Het hoogste gezagsorgaan is de gemeentevergadering die, zo vaak als nodig is, bijeenkomt voor een gezamenlijk beraad van Woord en

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=