Perspectief 2022-58

2022-58 SYNODALITEIT IN HET LEVEN VAN DE KERK Aan elkaar gegeven: Een protestants perspectief op synodaliteit 27 Niet alleen voor het synodale proces, maar ook voor het oecumenisch gesprek gaat luisteren voor spreken, ontvankelijkheid voor meedelen, nederigheid voor hoogmoed. Het schijnt mij toe dat daar nog genoeg te doen is aan alle kanten. 1 Zie ook de bijdrage van Marcel Sarot in dit nummer. 2 O. Noordmans, Gestalte en Geest [Amsterdam: Holland, 1955], Verzameld Werk 8 (Kampen: Kok, 1980), 434: 'Toen Calvijn op het bord de pion van de ouderling trok, (en) hij daarmee de paus schaakmat (zette).' 3 Zie D. Deddens, 'De Gereformeerde Kerken in Nederland: Een bond van kerken, geen kerk,' in: D. Deddens en M. te Velde (red.), Vereniging in Wederkeer: Opstellen over de Vereniging van 1892 (Barneveld: De Vuurbaak, 1992), 45. 4 Via de website kerkrecht.nl zijn diverse kerkordes in te zien. De Christelijke Gereformeerde Kerkorde verwoordt dit principe in artikel 86: 'Geen kerk zal over andere kerken, geen ambtsdrager over andere ambtsdragers, op welke wijze ook, heersen.' 5 Calvijn, Institutie, 4.3. 6 Zie W. van 't Spijker, Calvin: Biographie und Theologie, Die Kirche in ihrer Geschichte 3 J 2 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001), 160-162. 7 Cf. C. Trimp, Ministerium: Een introductie in de reformatorische leer van het ambt (Groingen: De Vuurbaak, 1982). 8 Zie bijvoorbeeld Hendro Munsterman, 'Als katholieke gelovigen iets vinden, kun je niet uitsluiten dat de Heilige Geest daarmee iets wil zeggen', Nederlands Dagblad 13 februari 2022. https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/1084740/-als-katholieke-gelovigen-iets-vinden-kun-je-niet-uitsluiten-da [geraadpleegd 30 juni 2022]. 9 'Buiten kerk en moskee', https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/03/24/buiten-kerk-en-moskee [geraadpleegd 30 juni 2022]. 10 'Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending', https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/DUTCH_Preparatory-Document.pdf [geraadpleegd 30 juni 2022]. 11 Zie mijn Lezen en laten lezen (Utrecht: KokBoekencentrum, 2019), 126-137.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=