Perspectief 2022-58

2022-58 SYNODALITEIT IN HET LEVEN VAN DE KERK Synodaliteit: enkele reflecties vanuit Orthodox perspectief 13 zeer menselijk zijn). Deze kerkelijk familieruzie is nu deels verweven geraakt met de imperiale (megalomane) ambities van president Poetin die zelfs een bloedige oorlog heeft ontketend om de veelvolkerenstaat, die de Sovjet-Unie was, te herstellen. 3. Orthodoxe diaspora in Nederland De diversiteit in liturgische gebruiken en dogmatisch verwoording binnen Vroege Kerk had als tegenwicht de levendige uitwisseling in brieven en personen tussen de verschillende gemeenschappen en later ook synodes. Verschillen verhardden zich echter, zeker toen oikoumene uiteenviel in verschillende prinsdommen en koninkrijken en grote groepen christenen onder niet-christelijke overheersing kwamen. Dit is een belangrijke reden voor het eerste grote schisma van de kerk, tussen Chalcedoonse en niet-Chalcedoonse christenen, dat nu al 1500 jaar duurt. Door revoluties, oorlogen (inclusief de huidige in Oekraïne) en andere ontwikkelingen zijn grote aantallen christenen uit het Oosten en het Zuiden in het Westen, inclusief in Nederland, terecht gekomen. Het betreft zowel Chalcedoonse christenen (in de terminologie van het de Wereldraad van Kerken: Oostersorthodoxen) en niet-Chalcedoonse (Oriëntaals-orthodoxen of miafysitische Orthodoxen). Het aantal mensen met een Orthodoxe achtergrond (de twee families samen) wordt geschat op zo’n kwart miljoen in Nederland en dit aantal is groeiende. Na eeuwen gescheiden van elkaar geleefd te hebben, bevinden zij zich nu samen in de diaspora en zijn vaak druk bezig om enerzijds te integreren in onze samenleving en anderzijds uitdrukking te geven aan hun religieuze identiteit. Dit laatste is vaak nauw verbonden met hun etnische identiteit, maar men zoekt ook contact met mede-immigranten met wie het label ‘Orthodox’ gedeeld wordt. Organisatorisch is dit uiteraard best een opgave want er is geen keizer meer die naar eenheid streeft en voor synodes is de tijd nog te vroeg. Ondanks de scheiding tussen kerk en staat helpt de Nederlandse overheid een handje door te zeggen dat ze graag met de Orthodoxen wil spreken, maar dan wel met één orgaan (zoals ze met de Islamieten ook heeft gedaan). Inmiddels hebben we als Oosters- en Orëntaalsorthоdoxe families eerst twee eigen koepels opgericht die vervolgens samen de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI, zie www.orthodox.nl) hebben gevormd. In oktober 2021 heeft minister Sander Dekker de OZI voorlopig erkend. Ondanks het feit dat de Oosters-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=