Perspectief 2022-57

2022-57 21 Recensie van Maria: icoon van genade Prof. Dr. Eduardo Echeverria Deze gansche voorbereiding van de vleeschwording in de voorafgaande eeuwen concentreert zich nu als het ware en voltooit zich in de verkiezing en begenadiging van Maria als moeder van Jezus. Maria is de gezegende onder de vrouwen [Lk 1:42]. Zij heeft eene eere ontvangen, welke aan geen ander schepsel tebeurt is gevallen. Hoog gaat zij in onverdiende gratie, haar geschonken, alle menschen en engelen te boven. Rome heeft dit terecht gehandhaafd; wie het ontkent, maakt geen ernst met de vleeschwording Gods. - Herman Bavinck- 1 Berkouwer, Nouvelle Théologie, and Mary Arnold Huigen’s fellow countryman, and the master of dogmatic and ecumenical theology, G.C. Berkouwer (1903-1996), wrote the best book on the Second Vatican Council, namely, his 1964 Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie. The Dutch historian of the Reformation and Reformed theologian Heiko Oberman (1930–2001) describes Berkouwer’s book on Vatican II as “breathtakingly important.” The phrase “nieuwe theologie” in the Dutch title of the book is a clear reference to the nouvelle théologie of Henri de Lubac, Yves Congar, et al. Berkouwer’s chapter on Mary is in the line of the nouvelle théologie (Hoofdstuk VIII). This line of interpretation involves a “duidelijk streven om de leer der kerk op een nieuwe wijze te interpreteren.” Berkouwer explains: “Men doet dat door te verwijzen naar de diepste intentie van de kerk in haar leer-fixering, waarbij de historische situering en de polemische bepaaldheid in de formulering van het dogma moeten worden gehonoreerd” (276). In this connection, he refers to Trent’s decree on justification and human merit, and Scripture and tradition. Could this approach be taken with respect to Marian dogmas? Berkouwer adds, “Is hier nog wel een nadere uitleg, een duidelijker toelichting mogelijk,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=