Perspectief 2021-56

8 Annemarie Foppen, MA MSc Perspectief Vanuit een contextueel perspectief op leiderschap zou je de leiderschapsstijl van Glazemaker kunnen typeren als participerend of democratisch leiderschap, een leiderschapsstijl waarin de leider grote belangstelling toont voor volgers, goed luistert naar hun ideeën en hen betrekt bij de besluitvorming. Glazemaker hecht grote waarde aan de inbreng van andere geestelijken en leken en betrekt hen continu bij de besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld rondom het inzegenen van een tweede huwelijk. Ook zijn er uitgangspunten te herkennen van dienend leiderschap in de bestuursstijl van Glazemaker, zoals luisteren, empathie, en sensitiviteit tegenover volgers en het bouwen aan een gemeenschap. De aandacht voor het relationele en de inbreng van gelovigen zijn kenmerkend voor Glazekmakers’ handelen. 3. Identiteitsperspectief Een element dat nog vaak over het hoofd wordt gezien in het nadenken over leiderschap is de groep. Leiders geven nooit leiding in het luchtledige, maar zijn altijd leiders van een specifieke groep of organisatie, bijvoorbeeld van een land of een politieke partij. Ook volgers zijn aan hun kant onderdeel van een gezamenlijke groep. Leiders en volgers zijn dus aan elkaar verbonden niet door hun individualiteit, maar doordat ze onderdeel zijn van een gemeenschappelijke groep. Het idee dat leiderschap is verbonden met de dynamiek van de groep en het beeld dat mensen van zichzelf hebben als groepsleden staat centraal binnen het concept van sociale identiteit dat de basis vormt van het identiteitsperspectief op leiderschap. Sociale identiteit is dat deel van iemands identiteit dat hij of zij haalt uit de groepen waartoe h/zij behoort. Sommige van deze groepen zijn van grote betekenis voor hoe we naar onszelf kijken en hoe we naar onszelf refereren. We voelen ons bijvoorbeeld Nederlander, gelovige, of oud-katholiek. Aandacht voor identiteit in ons nadenken over geestelijk leiderschap is enorm belangrijk. Geloofsgemeenschappen zijn namelijk sociale groepen die vaak een centraal onderdeel vormen van iemands individuele identiteit. Religieuze groepen bieden mensen een specifieke kijk op de wereld, een gevoel van saamhorigheid en normen en waarden om naar te leven. Op basis van de inzichten rond sociale identiteit is leiderschap effectief te noemen als zij de sociale identiteit van de groep en de groepsleden weet te construeren, te versterken en te sturen. In hun boek The New Psychology of Leadership formuleren Haslam, Reicher

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=