Perspectief 2021-56

40 Perspectief Architect van de mondiale katholieke oecumene1 Naar aanleiding van een recent verschenen biografie van Johannes kardinaal Willebrands Em. prof. dr. Jan Jacobs Inleiding Johannes Willebrands. Een leven in gesprek, 1909-2006 heet de biografie die de Vlaamse theoloog en kerkhistoricus Karim Schelkens in december 2020 publiceerde. Wie was deze Johannes Willebrands? Die vraag zal menigeen zich stellen, wanneer zijn oog valt op de weinig zeggende titel van dit fraai uitgegeven 607 pagina’s tellend boekwerk, nog exclusief een deels in kleur uitgevoerd fotokatern van 24 pagina’s. Ook de omslagfoto met daarop een minzaam lachende oude heer in zwart pak met priesterboord zal niet meteen herkenning oproepen. De achterflap levert meer informatie op. Gesproken wordt van een ‘Utrechtse kardinaal die net geen paus werd’. Of deze typering afkomstig is van de auteur, mag betwijfeld worden zoals nog zal blijken. Maar met de aanduiding ‘Utrechtse kardinaal’ krijgt Johannes – Jo – Willebrands wel een eigen plek in een reeks van vijf naoorlogse aartsbisschoppen van Utrecht, die op zeker moment ook allemaal kardinaal zijn geworden. Achtereenvolgens zijn dat Jan de Jong (1885-1955), Bernard Alfrink (1900-1987), Jo Willebrands (1909-2006), Ad Simonis (1931-2020) en Wim Eijk. Laatstgenoemde, geboren in 1953, aartsbisschop sinds 26 januari 2008 en kardinaal vanaf 18 februari 2012, is nog in functie. Alhoewel Schelkens zelf stelt dat hij met zijn biografie geen leemte wil vullen tussen Willebrands’ voorgangers De Jong en Alfrink enerzijds en zijn opvolger Simonis anderzijds (p. 490), lijkt het nuttig zijn levensbeschrijving te spiegelen aan de eerder verschenen biografieën van de drie laatstgenoemden. Die van Alfrink en 1 Dit artikel verscheen reeds eerder in Collationes, Tijdschrift voor Theologie en Pastoraat 51(2021)3,355-363. De redactie verleende toestemming voor publicatie in Perspectief.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=