Perspectief 2021-56

2021-56 Het vuur brandend houden 37 uitgesproken diasporaparochie. Op elk van die drie pastorale plekken stak hij veel energie in een vernieuwing van de liturgie en in een versterking van de oecumenische bewustwording ter plaatse. Van de in totaal dertien hoofdstukken die dit boek telt, zijn er vijf direct gewijd aan de levensloop van Antoon -Teus - Glazemaker (2, 3, 5, 6 en 12). Twee hoofdstukken (1 en 4) handelen over de vroegere en meer recente geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk, vooral in organisatorisch opzicht. In de overige zes, thematisch opgebouwde hoofdstukken gaat de auteur op zoek naar de sturing die Glazemaker als aartsbisschop heeft gegeven aan een aantal belangrijke verworvenheden van de Oud-Katholieke Kerk, waarbij zij vooral oog heeft voor de soms heel subtiele wijze waarop hij dat gedaan heeft. Die verworvenheden hebben achtereenvolgens betrekking op de vernieuwing van de liturgie; de besluitvorming ten aanzien van pastoraal-ethische vragen rond echtscheiding, homoseksualiteit en euthanasie; de omgang van de kerk met sociale en politieke vragen in de Nederlandse samenleving; het functioneren van de IBC; en de toelating van vrouwen tot het drievoudige ambt van diaken, priester en bisschop. Met name bij het besluitvormingsproces rond laatstgenoemd vraagstuk dat tijdens zijn hele ambtsperiode speelde en op 18 september 1999 leidde tot de eerste priesterwijding van een vrouw in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, moest Glazemaker uiterst voorzichtig manoeuvreren, nationaal maar vooral internationaal als voorzitter van de IBC. Zo moest hij alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat dit internationale samenwerkingsverband van bisschoppen en lidkerken zou uiteenvallen. Lydia Janssen die van professie juriste is, heeft voor deze ook in oecumenisch opzicht belangrijke studie geput uit een groot aantal gedrukte en ongedrukte bronnen. Zij kreeg inzage in alle relevante, in beginsel nog gesloten archiefbestanden van de Oud-Katholieke Kerk en heeft tussen 9 februari 2018 en 13 juli 2020 met een veertigtal personen die op enigerlei wijze persoonlijk met Glazemaker te maken hebben gehad, een of meer gesprekken gevoerd en/of mailcontact gehad. Met Glazemaker zelf heeft zij echter nooit inhoudelijk over haar project gesproken. Of hij nog weet heeft gehad van het feit dat een medeparochiane van hem plannen had om hem tot haar onderzoeksobject te maken, valt uit het Voorwoord bij deze biografie niet af te leiden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=