Perspectief 2021-56

26 Mgr. dr. Gerard de Korte Perspectief oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam in 1948 was de opstelling van de Romana immers zeer terughoudend. De oud-katholiek Glazemaker en de rooms-katholiek Willebrands waren beiden priesters met een oecumenisch verlangen. Glazemaker noemde zijn collega Willebrands een vaderlijk leraar als het gaat om de oecumene, zo lezen wij in de biografie van Glazemaker (75). Johannes Willebrands werd als hoofd van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de christenen (1969-1989) binnen de katholieke wereld een belangrijke speler op het oecumenische veld maar ook als het gaat om de verzoening met het Joodse volk. Mede ook door een vernieuwing van de visie op de Kerk komt er aandacht voor het gemeenschappelijk priesterschap van alle gedoopten, naast het wijdingspriesterschap. Elk clericalisme moet worden overwonnen. Ambtsdrager in de Kerk vervullen allereerst een dienstambt. Ik denk daarbij aan een mooie titel die de paus draagt: servus servorum Dei. De bisschop van Rome wil allereerst dienaar van de dienaren Gods zijn. Het ambt heeft meerdere dimensies. De ambtsdrager is bestuurder en leraar maar ook pastor en bruggenbouwer. Vanzelfsprekend zijn er botsingen tussen de verschillende dimensies van het ambt mogelijk. Bisschoppen en priesters kunnen een spanning ervaring tussen het behoeden van de leer en de weerbarstigheid van het concrete pastoraat. 3. Eigen wegen De Oud-Katholieke Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk gingen na de zestiger jaren eigen wegen. De vraag wat de Geest tot de Kerk van vandaag zegt, werd verschillend beantwoord. Wij zien dat met name op het vlak van de positie van de vrouw maar ook als het gaat om de ontwikkelingen rond de seksuele ethiek De Oud-Katholieke Kerk koos voor verandering maar niet zonder slag of stoot. In de biografie van aartsbisschop Glazemaker komt naar voren het de Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) de wijding van vrouwen in 1976 onmogelijk achtte (116). Maar geleidelijk zien wij een evolutie naar meer openheid voor nieuwe opvattingen. Aartsbisschop Glazemaker steunt deze ontwikkeling vanuit zijn interpretatie van het Woord en de werking van Gods Geest (126). Een en ander geldt voor ethische kwesties en de vrouwenwijding. Binnen de Oud-Katholieke Kerk wordt gekozen voor een geestelijk leiderschap als gedeelde

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=