Perspectief 2021-56

2021-56 Oecumenisch verder denken over ambt en leiderschap 21 gevaar te brengen? En wanneer is het wijs om juist niet te wachten tot de laatste persoon ook overtuigd is en met volle overtuiging een besluit te nemen als de tijd daarom vraagt? En wat is de prijs die voor die eenheid betaald moet worden? Ik denk zelf dat die prijs te hoog is als er aan groepen en individuen geen recht gedaan meer kan worden, en hun recht als he ware “uitgesteld” wordt omdat er nog gewacht moet worden op een klein groepje bezwaarden. Is het dus mogelijk om criteria op te stellen om te weten wanneer je moet wachten op consensus of wanneer je juist wel vernieuwing moet doorvoeren, onafhankelijk of iedereen het er mee eens is? In deze eerder geciteerde quote vinden we een zwaarbeladen woord: ‘heilsnoodzakelijk’. Glazemaker houdt de mogelijkheid open dat de openstelling van het ambt voor vrouwen heilsnoodzakelijk kan zijn. Ik kan die redenering zeker volgen: omdat de gelijkheid van man en vrouw in het heil dat Christus brengt gefundeerd is (zie Galaten 3:28), is het een zeer ernstige zaak om als christelijke gemeente doelbewust ongelijkheid in stand te houden. Een beroep op de heilsnoodzakelijkheid kan zeker niet alle vraagstukken rond veranderingsprocessen in de kerk oplossen, vooral niet als het heil door de gepsrekspartners verschillend gedefinieerd wordt. Maar het kan ons wel helpen om de zaken scherp te stellen: maken wij de toegang tot het heil in Christus makkelijker of moeilijker voor bepaalde groepen mensen? Een aantal van de hedendaagse uitdagingen die op ons af komen hebben zeker te maken met het heil – voor onszelf, de samenleving, maar vooral ook voor de hele schepping. 6. Existentieel leiding geven Glazemaker was tijdens zijn ambtsperiode betrokken bij drie belangrijke veranderingsprocessen: de mogelijkheid van echtscheiding, de wijding van vrouwen en de acceptatie van homoseksualiteit in de gemeente. Hij heeft op betrokken en empathische wijze leiding gegeven aan deze zaken. Maar deze thema’s raakten niet aan zijn eigen identiteit.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=