Perspectief 2021-56

10 Annemarie Foppen, MA MSc Perspectief veranderingen steeds weer het groepsbelang te vertegenwoordigen en mensen rondom een gezamenlijke identiteit bij elkaar te houden. Glazemaker won hier waarschijnlijk ook vertrouwen mee en daarmee ruimte van de oud-katholieke gemeenschap, omdat men hem zag als ‘een van ons’: als vertegenwoordiger van de waarden en overtuigingen die voor hen van collectief belang waren. Hoewel Glazemaker uitblinkt in zijn rol als vertegenwoordiger van de groepsidentiteit, lijkt het tweede uitgangspunt voor effectief identiteitsleiderschap in zijn bestuursstijl minder aandacht te krijgen, namelijk het actief construeren van de groepsidentiteit. Ik vind weinig voorbeelden van situaties waarin Glazemaker op de groep vooruit loopt en op basis van zijn ideeën en visies de groepsidentiteit sturend vormt. Dit is mijns inziens een gemiste kans, omdat we juist zien dat wanneer men een leider vertrouwt als vertegenwoordiger van de groep, hij of zij meer ruimte krijgt om veranderingen door te voeren. Er is minder argwaan omdat het handelen van de leider wordt geïnterpreteerd als bevorderlijk voor de groep. Het is dus waarschijnlijk dat Glazemaker zonder al te veel problemen zijn plannen en dromen had kunnen waarmaken. Toch is hij terughoudend in het doen van persoonlijke uitspraken en treedt hij niet naar voren als visionair leider. Hij laat het initiatief liever bij anderen, bijvoorbeeld bij de vrouwenbond of de synode. Illustratief is zijn opstelling in de ontwikkelingen omtrent het inzegenen van homoseksuele relaties en het wijden van vrouwen tot priester. Hoewel Glazemaker zich positief uitspreekt over beide ontwikkelingen, richt hij zich op de onderlinge verhoudingen en neemt hij niet het voortouw in de discussies en meningsvorming. Misschien was er meer tijd nodig voor overdenking, maar wellicht had een sturende leider in dit geval ook voor een snellere beslissing kunnen zorgen. Samengevat lag Glazemaker’s kracht eerder bij de dialoog en bij het verstevigen van de bestaande identiteit. Een aanpak die desalniettemin veel goeds lijkt te hebben gebracht. 1 Bijdrage geschreven voor het symposium: ‘geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid’. 2 Janssen, L. (2020). God is groter dan ons hart. Antonius Jan Glazemaker (1931-2018) aartsbisschop in een tijd van verandering. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht. 3 Yukl, G. (2006). Leadership in organizations (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall (eigen vertaling).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=