Perspectief 2021-55

2021-55 Terugblik 57 christendom de mens als waardig gezien, omdat de mens het evenbeeld is van God. Dit impliceert ook naastenliefde: als mijn medemens een reflectie is van God is het logisch dat ik diegene met even zo’n grote eerbied behandel, ook omdat ik zelf een evenbeeld ben van God en Hij dat ook doet. Uniek echter is dat in meerdere mate dat evenbeeld van God wordt uitgedrukt in het persoon-zijn van de mens en de nadruk op het relationele. Het gaat dus zowel om wie we als mens ontologisch zijn, maar ook om onze positie. Meer dan in het westers christendom is er de notie dat alles met alles verbonden is. Vooral in het Syrisch christendom wordt deze verbondenheid symbolisch benaderd. De Schepper reflecteert zich in de schepping en het is heel bijzonder dat wij als mens een schakel daartussen mogen zijn en via het zichtbare in contact kunnen komen met het onzichtbare. Op die manier gaan we een dialoog aan met alles wat wij ‘de ander’ of ‘het andere’ noemen, maar wat niet per se heel anders is dan wie wijzelf zijn. Ook God gaat met ons een gesprek aan, wat de notie van onze menselijke waardigheid bekrachtigt. Hij doet dit met zo’n grote liefde en met zoveel vrijheid dat je niet anders kunt concluderen dan dat wij als mensen waardig zijn voor Hem. We zijn zo klein, maar toch zijn we zo bijzonder en heeft ieder mens een complexiteit die ons volledig te boven gaat. Je ziet dat wij menselijke waardigheid hebben, omdat God zich door ons laat aanroepen en Hij zelf ook mensen oproept. Daar zullen mensen vanuit vele levensbeschouwingen het over eens zijn. Daarnaast is het concept van vergoddelijking uniek voor het oosters christendom in vergelijking met het westers christendom. Onze menselijke waardigheid is in het oosters christendom niet alleen iets wat we überhaupt al ‘hebben’ of wat we ‘zijn’, maar is ook iets waarin we kunnen groeien. Door God te leren kennen en volgens Hem te leven lijken we steeds meer en meer op onze Vader en komen we tot bloei. We tonen onze weerspiegeling van God wanneer we kiezen voor het Goede en een liefdesbeweging maken naar de ander toe. We groeien wanneer we gaan voor zelfontlediging waarbij we ons wegcijferen voor de ander en onze gehechtheid aan passies overwinnen. Dat wij als mensen waardigheid hebben en waardig zijn impliceert dat we recht hebben op rechten. Dit zou een respectvolle omgang met elkaar moeten waarborgen en kan kansen scheppen om te vergoddelijken. Ook zou het zonde en lijden kunnen voorkomen. Soms wordt het als ‘lastig’ gezien dat er zoveel levensbeschouwingen zijn die andere input geven aan het debat over mensenrechten. Anderzijds zou je na het lezen van deze uitgave kunnen zeggen dat religies, waaronder de oosters-orthodoxe, ontzettend veel rijkdom bieden als het gaat om

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=