Perspectief 2021-55

2021-55 Terugblik 55 ander. In dat geval zouden sommigen die specifieke mensenrechten niet bestempelen als universeel. Daarnaast wordt in enige landen de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens gezien als een politiek instrument van westerse landen die niet-westerse landen in de tang willen houden. Er wordt voorkeur gegeven aan niet-westerse equivalenten. Al met al lijkt de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens niet overal even universeel gevonden als de naam doet vermoeden en wordt er met name getwist over de totstandkoming van mensenrechten. Vaak wordt gezegd dat er meer draagvlak is wanneer datgene van beneden uit tot stand komt dan wanneer het van bovenaf wordt opgelegd. In dat geval zou het logisch zijn om kleinschalig en lokaal de dialoog aan te gaan. Vanuit een veilige positie kan datgene vervolgens doorrollen. Persoonlijk ben ik altijd een voorstander van dialoog en echt luisteren naar elkaar, maar ik vraag me af of die egalitaire redenatie niet heel typisch voor Nederland is - en daardoor minder universeel werkzaam dan het lijkt. De (Nederlandse) cultuur interacteert met ons taalgebruik en met onze levensbeschouwelijke voorstellingen en praktijken. Vlamingen zeggen bijvoorbeeld in hun Weesgegroetje “gezegend zijt gij boven alle vrouwen”, terwijl een Nederlander bidt “gij zijt de gezegende onder de vrouwen.” Daar kwam ik recentelijk achter en dat vond ik zo verwonderlijk. Nederlanders zijn in het algemeen niet zo van de hiërarchie, terwijl Vlamingen zich soms verbazen over die eeuwige discussies van Nederlanders die allemaal maar wat graag hun mening uiten terwijl de één er toch meer van afweet dan de ander, waarom zou diegene dan ook niet de knoop doorhakken? Zou er geen draagvlak gecreëerd kunnen worden wanneer van bovenaf op respectvolle en onderbouwde wijze iets wordt beslist? Of misschien een combinatie van beneden uit en van bovenaf, een leider die geeft om wat er leeft onder de mensen, waar wederzijdse vertrouwen is en respect? Ik wil geen goed of fout of beter of slechter zeggen, maar het is interessant om wat te spelen met voor- en tegenargumenten en om zoiets af te vragen. Een andere interessante vraag is: mogen wij ons bemoeien met de ander? Ik vind dat zelf altijd wel lastig. Soms kijk ik vreemd op van hoe bepaalde zaken functioneren binnen een andere cultuur. Dan heb ik het nog niet eens over een ander land, maar ik merk bijvoorbeeld dat het er in Nijmegen anders aan toegaat dan in Almelo. Het is niet goed of slecht,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=