Perspectief 2021-55

54 Myrthe Lübbers, MScR Perspectief volgt een straf. Tot slot had ik voor mijn studie Wereldreligies een boek gelezen van Peter Baekelmans, een Belgische rooms-katholieke missionaris die de dialoog aangaat met voornamelijk het Shingon esoterisch boeddhisme. In zijn boek Shingon Mysticism geeft hij een schema van vier soorten lijden die hij op zijn beurt weer geleerd had van zijn joodse meester Henri van Praag. De zonde wordt daarbij gezien als een vorm van lijden dat voortkomt uit je bewuste daden en waar je verantwoordelijk voor bent. Ben je verantwoordelijk, maar onbewust van die onheilzame daden, dan wordt dit lijden karma genoemd. Ben je bewust, maar niet verantwoordelijk dan draag je het kruis. Tot slot wordt er van een tragedie gesproken wanneer je lijdt vanwege onbewuste daden zonder dat je er verantwoordelijk voor bent. Blijkbaar kunnen lijden en zonde op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Mensenrechten De mens en zijn of haar relatie met de ander of het andere… Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kunnen we voorwaarden scheppen om onze potentie als persoon te verwezenlijken? Zo bezien kun je wel stellen dat menselijke waardigheid en mensenrechten nauw met elkaar verbonden zijn. Als mens zijn we waardig en hebben we in feite recht op rechten, opdat we waardig beschermd worden en opdat er voorwaarden zijn die ons helpen tot onze volste bloei te komen. Wat mensenrechten betreft kunnen we ons van alles afvragen. Zijn mensenrechten universeel geldig? Hoe zouden mensenrechten tot stand moeten komen? Mag ik mij bemoeien met de ander? Hoe kunnen diverse levensbeschouwingen bijdragen aan het debat rondom mensenrechten? Dat zijn uiteraard ingewikkelde vragen waar je niet zo even een nachtje over slaapt en de dag erna prompt een antwoord op weet. Zonder conclusies te trekken wil ik proberen mijn gedachten hierover te uiten aan de hand van wat ik de afgelopen maanden geleerd heb. Allereerst lijkt het zo te zijn dat vrijwel iedereen op de wereld het er wel mee eens is dat een mens bepaalde rechten heeft, maar wordt er verschillend gedacht over de inhoud daarvan en hoe die rechten tot stand moeten komen. Een kritische vraag is of bepaalde mensenrechten uitgaan van de mens als persoon of als een zelf. Wanneer bepaalde mensenrechten uitgaan van de mens als individu met individuele rechten gaat het relationele aspect verloren en kan de vrijheid van de één in botsing komen met het belang van de

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=