Perspectief 2021-55

46 Myrthe Lübbers, MScR Perspectief Het andere Jij, ik, andere mensen in onze kring en de mensen daarbuiten, jouw hond en kat, mijn salamander, de vissen in de zee en de vogels in de lucht, de zee en de lucht zelf, de bomen en de bloemen, een vallende ster… Naast het reflecteren op de andere persoon, kan men ook nadenken over het andere in bredere zin, de schepping als geheel. Ook in relatie tot de rest van de schepping is de mens relationeel. Het Syrisch christendom heeft daarbij veel inspirerende inzichten te bieden. Een grote heilige theoloog en dichter daarbij is Efrem de Syriër, eveneens vereerd als kerkleraar binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In de lezing van Kees den Biesen wordt veel ingegaan op het Syrisch christendom en Efrem de Syriër. Kees legt uit dat we de Schepper weerspiegeld zien in de schepping. In deze realiteit vol geheimen heeft Hij Zijn sporen nagelaten. De mens als schakel tussen Schepper en schepping heeft het vermogen om via de zichtbare kant van de wereld in contact te komen met een onzichtbare dimensie. Zo’n relatie is geen eenrichtingsverkeer. God gaat namelijk ook een relatie aan met de schepping. Hij als Schepper en Kunstenaar maakt contact met de realiteit, speelt met een zonsondergang, laat de bladeren verkleuren en doen meevoeren in de wind. In het eindige ontmoeten we het Oneindige. Het zijn begrensde beelden van een onbegrensde realiteit. Zelf vind ik communicatie zo bijzonder. Taal en gezichtsuitdrukkingen zijn een en al symboliek. Je maakt daarmee duidelijk wat binnen in jou speelt. Onze stembanden zijn van vlees, het is stof dat vergaat. Toch kunnen we vanuit een bepaalde wil die we binnen in ons voelen onze stembanden aanspreken om zodoende geluiden te produceren. Die klanken vormen letters die zich aaneenrijgen tot woorden en uiteindelijk komen er hele zinnen en verhalen met een betekenis. Gedachtes uit het ene hoofd springen over naar het andere hoofd. Dat is toch een wonder! Wie bedenkt nou zoiets? En dan te bedenken dat dit eigenlijk iets ‘kleins’ is vergeleken met de rest van de immense schepping, alles wat nog diep onder de zee leeft, abstracte zaken als wiskundige formules die altijd uitkomen en de zovele dingen die we nog niet weten over het heelal. Ook de joodse godsdienstfilosoof Martin Buber benoemt dat de mens in feite met alles om zich heen een bepaalde dialoog kan aangaan. Uiteraard gaan we onderling in dialoog, maar ook met de natuur. Zo gaan we eveneens met een boom of een dier een bepaalde

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=