Perspectief 2021-54

26 Perspectief De Gemeenschap Chemin Neuf Bronnen van het gemeenschapsleven Pater Emmanuel Pannier Chemin Neuf definieert zichzelf als een katholieke gemeen- schap met een oecumenische roeping. Ze behoort tot de Charismatische Vernieuwing en leeft volgens de Ignatiaanse spiritualiteit (bron 1 en 2 van het gemeenschapsleven). De Gemeenschap is in 1973 ontstaan binnen een gebedsgroep van de "Charismatische Vernieuwing" die in de jaren 70 in de Katholieke Kerk van Frankrijk een aantal nieuwe gemeenschap- pen heeft laten ontstaan. Onder de zeven stichters van de Gemeenschap was een jezuïet, Laurent Fabre. Dankzij hem konden de leden van de jonge gemeenschap de geestelijke ervaring van de retraite van Sint-Ignatius opdoen (de dertig daagse "Geestelijke Oefenin- gen"). In het vervolg heeft de Gemeenschap de keuze voor de Ignatiaanse spiritualiteit gemaakt. De jezuïeten zijn de Gemeenschap in de loop der jaren zeer behulpzaam geweest bij de integratie van deze spirituele traditie. De derde bron voor het gemeenschapsleven vormen de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie. Het moedigde de volledige deelname van leken aan de evangelisatie aan. Het Concilie wees op de fundamentele gelijkheid van alle gedoopten, leken en geestelijken, mannen en vrouwen. Tenslotte rekende het het streven naar eenheid onder de christenen ofwel de oecumene tot zijn doelstellingen. De theologische beslissingen van het concilie maakten de opbouw en de groei van de Gemeenschap Chemin Neuf binnen de katholieke Kerk mogelijk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=