Perspectief 2021-53

4 Perspectief Voorwoord Prof. dr. Herman Selderhuis Het woord ‘priester’ wekt bij velen direct associaties op met de Rooms-Katholieke Kerk en dat is terecht. Toch zullen er ook zijn die een verbinding leggen met het spreken van reformator Maarten Luther over ‘het priesterchap van alle gelovigen’. En protestanten die thuis zijn in de Heidelbergse Catechismus leg- gen bij het woord ‘priester’ de verbinding met Zondag 12 uit dit document waar over de drie ambten van Christus en van de christen wordt gesproken: profeet, priester en koning. Aan welke confessionele traditie ook maar gedacht wordt, het woord ‘priester’ is gewoon een begrip uit de Bijbel. Het woord is daar te vinden voor de- gene die in de tempel de offers brengt, en in het Nieuwe Testament ook als naam voor de christen die zich wijdt aan God en de naaste. Juist omdat het een bijbels begrip is, lag het voor de hand dat katholieken en protestanten samen hier een studiedag over organiseer- den. Aanleiding daarvoor was het boek van priester Martijn Pouw waarin dit thema vanuit de Schrift en de katholieke en protestantse traditie belicht wordt. De Katholieke Vereniging voor Oecumene, Refo500, de Theologische Universiteit Apeldoorn en uitgeverij Brevier vonden elkaar rond het actuele thema van het priesterschap. Actueel is het thema omdat in de christelijke kerken voortdurend wordt nagedacht over het ambt en hoe de priester- lijke taak van de ambtsdrager het beste vorm gegeven kan worden. Actueel ook omdat bij Rome en Reformatie het priesterschap van elke gelovige beleden wordt, maar ook onder druk staat. Priester-zijn betekent immers offers brengen, betekent inzet en overgave aan God, kerk en wereld, betekent dat van mensen veel gevraagd wordt zonder dat er mate- rieel veel mee te verdienen valt. De bijdragen in dit boek kunnen wat dat betreft stimulerend werken omdat hier mensen aan het woord komen die in hun denken en dagelijks werk priester naar Gods wil willen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=