Perspectief 2021-53

2021-53 29 Het belang van het echte gesprek en de gezamen- lijke studie van bronteksten 1 Reactie vanuit het perspectief van het gereformeerd protestantisme Prof. dr. Wim Moehn Beste Martijn, dames en heren, Van harte gefeliciteerd met de studie die aan deze ont- moeting ten grondslag ligt. Aan mij de taak om vanuit het perspectief van het gereformeerd protestantisme een eerste reactie op het boek te geven. Na lezing van het boek is mij eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het is om niet alleen over elkaars tradities te schrijven, maar ook met elkaar het gesprek aan te gaan en samen de verschillende bronteksten te lezen, te be- vragen en te analyseren. Een aantal jaren geleden heb ik een poging gewaagd om een boekje te schrijven over vraag en antwoord 80 uit de Heidelbergse Catechismus – de beruchte vraag waarin het gaat over het verschil tussen avondmaal en mis. De mis wordt daar ‘een vervloekte afgoderij’ genoemd. 2 Ik herinner me het schrijfproces als een eenzaam avontuur in de studeerkamer tus- sen allerlei boeken en de officiële documenten van de Rooms-Katholieke Kerk. Meelezers waren de protestantse bestuursleden van de Willem de Zwijgerstichting. Achteraf betreur ik dat ik toen niet eerst een gesprek ben gaan voeren met onze pastoor ter plaatse, Jules Dresmé, om te ontdekken hoe vandaag de dag de eucha- ristie beleefd wordt en hoe de parochianen hun deelname aan de mis ervaren. In jouw boek heb ik de verschillen in spiritualiteit vooral ervaren bij de bestudering van het laatste hoofdstuk, waarin vanuit katholiek perspectief geschreven wordt over het leven voor Gods aangezicht. Tegelijkertijd waren jouw manier van lezen van Calvijn en jouw reacties op Calvijn voor mij een eyeopener en heb ik me een aantal keren afgevraagd: komen Calvijns woorden dus zó over bij iemand die zelf

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=