Perspectief 2021-52

34 Perspectief Een nieuwe impuls voor de kerkelijke vredesbeweging Drs. Inneke Bakker 1. Context en perspectief Allereerst ook mijn dank aan beide sprekers voor hun inspirerende bijdragen. Ze weerspiegelen duidelijk de inspiratie die beide documenten bieden. Ik hoop dan ook dat deze teksten samen met dit Webinar een nieuwe impuls geven aan de kerkelijke vredesbewe- ging in ons land. Ik zal vooral reageren als voorzitter van het Interkerke- lijk Vredesberaad (IKV), waarin naast de Rooms- Katholieke Kerk en de Doopsgezinden, ook de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstranten en de Evangelische Broederschap verte- genwoordigd zijn. Het gaat mij nu vooral om de praktische consequenties van de documenten voor de praktijk van het kerkelijk vredeswerk. Maar ik heb ook vanuit een oecumenisch perspectief gekeken. Wat betekenen ze voor de oecumene in ons land? Ik ga daarbij kort in op de methode, de inhoud en mogelijke handelings- perspectieven. 2. Samengeroepen om vredestichters te zijn Om meteen met het eerste document te beginnen. Peter Nissen heeft mooi aan- gegeven wat een inspirerend en zorgvuldig dialoogproces ten grondslag ligt aan dit document. Door de tekst heen kun je inderdaad merken dat de deelnemers het heel goed met elkaar hebben gehad en veel van elkaar hebben geleerd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=