Perspectief 2021-52

2021-52 Het eigen karakter van de doperse inzet voor vrede 33 Op de claim dat wij een historische vredeskerk zijn valt dus voor wat betreft de Neder- landse context wel wat af te dingen, maar het is wel een wezenlijk onderdeel van wat ons gevormd heeft als doopsgezinden. Helaas ontbreekt het ons volgens mij nog aan een eigen herkenbare Nederdoperse vredestheologie. 3. Uitdagingen En ook de bezinning op de vraag hoe wij zelf als doopsgezinden, in onze onderlinge om- gang, in onze organisatie, in ons dagelijks leven, inhoud geven aan de vredesgedachte, daar ligt volgens nog een opdracht. Denkend aan het rapport Fratelli Tutti : onze aandacht gaat veelal uit naar de internationaal-politieke vrede en de sociale vrede, maar die spiritu- ele vrede, die schiet er nog wel eens bij in. Wij zouden als Nederlandse doopsgezinden mogen werken aan vrede in ons eigen huis en vrede in de gemeente. En ook als interna- tionale vredeskerk hebben we zelf nog wel wat te leren. Over vrede spreken we mooie woorden met elkaar, maar als het gaat over gender en seksuele geaardheid en alles wat daarmee samenhangt, dan zijn wij als doopsgezinden onderling nog niet in staat om een respectvolle dialoog te voeren. Je zou kunnen zeggen dat de LGTBQ-agenda bij ons de olifant in de kamer is, maar een olifant in de kamer, dat zou helemaal niet mogen in een vredeskerk. Maar goed, niet gewanhoopt. Het is nu eenmaal makkelijker om vrede in de grote boze wereld te prediken dat de vrede in het eigen huis te bewaren. En getuigt juist deze dialoog er niet van, dat we ook in staat zijn om de vrede dichter bij huis te zoeken en waar te maken, namelijk binnen de eigen christelijke familie. Daarmee is dit rapport ook een bood- schap naar de wereld, een wereld waar wij vredestichters mogen zijn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=