Perspectief 2021-52

30 Perspectief Het eigen karakter van de doperse inzet voor vrede Dr. Fulco van Hulst Allereerst mijn dank voor de reflecties van de beide inleiders. Ik zal proberen daar zo nu en dan bij aan te sluiten, terwijl ik in zal gaan op van de vraag naar het eigen karakter van de doperse inzet voor de vrede in het licht van het voorliggende document ‘Samengeroepen om vredestichters te zijn’. Ik vind het een prachtige titel trouwens: de kerk die zich laat bepalen bij zijn profetische opdracht. Dat het dan de doopsgezinden zijn die als ‘historische vredeskerk’ met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk om tafel gaan is niet zonder meer van- zelfsprekend, want de doopsgezinden zijn niet de enige historische of traditionele vredeskerk. Dat geldt evenzeer de Quakers en de Brethern in Christ. Echter, de scheiding tussen rooms-katholieken en doopsgezinden stamt nog uit de eerste helft van de 16 e eeuw, dus er viel ook wel wat bij te praten. Dat we ons vandaag rondom dit rapport scharen met deelnemers vanuit de brede oecu- mene laat volgens mij zien dat het ook breed als een appèl wordt ervaren: samengeroepen om vredestichters te zijn. Tegelijk moeten we nog onderkennen dat we het niet allemaal op eenzelfde manier uitleggen. En dat geldt niet alleen voor de kerken onder elkaar, maar ook voor de doopsgezinden onderling. Wij vormen geen monolithisch blok waar het onze opvattingen en praktijken met betrekking tot vrede in de breedste zin van het woord aangaat. 1. Doopsgezinden in Nederland En Nederlandse doopsgezinden zijn dan nog een apart slag. Wij vormen niet alleen de liberale of vrijzinnige vleugel in de internationale doopsgezinde wereld, we zijn ook vrijwel de enigen die geen lange migratiegeschiedenis kennen, terwijl de ervaring van vervolging

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=