Perspectief 2021-51

34 Perspectief Terugblik Drs. Geert van Dartel Het Webinar over de biografie van Johannes Kardinaal Wille- brands was een weldadige ervaring. Het aantal deelnemers (ruim 175) overtrof de verwachtingen. De bijdragen waren boeiend en sloten goed op elkaar aan. Er kwam een zeer po- sitief beeld naar voren van een rooms-katholieke kerkleider en oecumenicus. Zoiets was lang niet meer gehoord in deze stre- ken. ‘Een man met internationale allure en bekendheid’, zei minister Sigrid Kaag. Volgens biograaf Karim Schelkens be- hoo rde Willebrands tot ‘het groepje pioniers dat de hele katholieke wereldkerk in de twintigste eeuw meetrok in een omwenteling’. Bert Groen roemde zijn enorme betekenis voor de deelname van de rooms-katholieke kerk aan de wereldwijde oecumene. Marcel Poort- huis liet zien dat de voorzichtige diplomaat Willebrands bijgedragen heeft zowel aan de verstandhouding van het Vaticaan met het Jodendom als met de kerken in het Midden- Oosten. Aartsbisschop De periode 1975-1983 dat Willebrands aartsbisschop was van Utrecht is niet in superlatie- ven te beschrijven. In de aanloop naar het Webinar werd besloten om maar met dit moeilijke hoofdstuk te beginnen. Dan hadden we dat maar vast gehad. Het gangbare beeld is dat kardinaal Willebrands zijn post in Rome in 1975 liever niet wilde verlaten, dat hij in gehoorzaamheid aan de Paus ermee instemde om naar Utrecht te gaan en dat het dragelijk was omdat hij tegelijkertijd zijn werk voor de Pauselijke Raad voor de Eenheid kon voortzetten. De biografie laat echter zien dat kardinaal Willebrands vanaf 1970 over- woog zijn Romeinse post op te geven en zijn kardinalaat neer te leggen om zich terug te

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=