Perspectief 2021-50

Redactioneel 1
Heerlijke theologie, maar ontoereikend 4
Intro 4
1. Een heerlijk theologisch boek 4
2. Zonder God is de mens nergens 8
3. De spanning met de wereld ontbreekt 10
4. Een doodlopende weg? 12
5. Visie op andere godsdiensten ontoereikend 12
6. Conclusie 14
Ons geloof belijden in de Drie ene God 15
1. De aanvechting van de Godsvraag 15
2. De oecumenische beweging 17
3. Punten voor gesprek 18
3.1. Wij geloven 18
3.2. Trinitair karakter 18
3.3. Overeenstemming én verschillen 18
3.4. Ter afsluiting 19
Gesprek over de inleidingen 20
1. Reactie op Dr. Eric Bouter 20
2. Reactie op Mgr. Gerard de Korte: Eucharistie en ambt 22
3. Maria 23
4. God en de kerk 24
5. Eucharistie en haar beleving 25
6. Verschil tussen Eucharistie en Avondmaal? 27
7. Apostolische successie 28
8. Omgaan met de Maaltijd des Heren 29
9. Eric Bouter in reactie op de twee auteurs 30
10. Eric Bouter in reactie op Mgr. De Korte 35
Wij geloven 39
1 Inleiding 39
2. God, Almachtige Vader en Schepper 41
3. Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser 43
4. De Heilige Geest, Heer en Levendmaker 47
5. De Kerk 50
6. De laatste dingen 54
Geloofsbelijdenis en Oecumene 57
De oecumenische tradities 57
Wat er gemist werd 58
De geloofsbelijdenis als gemeenschapstekst 58
Theologisch spreken 59
Maria 59
De Bijbel 60
Kerkelijke tradities en de oecumene 61
De laatste dingen en de Drie-eenheid 61
Besluit 61
Personalia 62
Colofon 63
RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=