Perspectief 2020-49

62 Perspectief Geloofsbelijdenis en Oecumene Boekbespreking van ‘ Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof ’ Prof.dr. Marcel Sarot 1. Inleiding In dit boek komen de kennis, kunde en ervaring bij elkaar van twee emeriti hoogleraren dogmatiek: geleerden die een groot deel van hun werkzame leven vrijgesteld zijn geweest om onderzoek te doen in de theologie en daarover onderwijs te geven. Beiden heb- ben daarnaast ook substantiële ervaring in gemeente of parochie en zijn dus gewend om hun kennis over te brengen op mensen die niet academisch geschoold zijn. En bovendien zijn beiden niet al- leen uitstekende theologen, maar intellectuelen van gewicht. Bram van de Beek promoveerde in de biologie voor hij in de theologie promoveerde – op bramen, waaraan hij zijn bijnaam bramen-Bram dankt – en schrijft tot op de dag van vandaag columns in het Nederlands Dagblad, die lang niet altijd over theologie gaan, maar ook bijvoorbeeld over de Amerikaanse verkiezingen, en die altijd lezenswaardig zijn. Herwi Rikhof publi- ceerde niet allen over theologie, maar ook over kunst, en weet die beide gebieden op voorbeeldige wijze bij elkaar te brengen. Beiden zijn weliswaar met emeritaat, maar heb- ben nog niets van hun enthousiasme voor de theologie verloren. Dit alles draagt er aan bij dat hun gezamenlijke uitleg van de geloofsbelijdenis van Nicea / Constantinopel vele waardevolle inzichten bevat, met aandacht voor de oorspronkelijke context van deze be- lijdenis en de context waarin wij nu leven, helder en zonder gewichtigdoenerij uitgelegd aan de hedendaagse mens. Hier komt bij dat Van de Beek protestant is en Rikhof rooms- katholiek, hetgeen van hun gezamenlijke boek ook een oecumenische gebeurtenis maakt. Voeg hieraan toe dat het Niceno- Constantinopolitanum ‘de meest klassieke samenvatting v an het christelijk geloof’ is, zoals de flaptekst zegt, en het zal duidelijk zijn dat dit een boek is dat inzichten verwoordt die voor veel christenen en ook voor velen die geïnteres- seerd zijn in het christendom, de moeite van het kennisnemen waard zijn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=