Perspectief 2020-49

14 Perspectief Exegetische aantekeningen bij Gemeinsam am Tisch des Herrn Prof. dr. Peter-Ben Smit 1. Inleiding 1 Het document Gemeinsam am Tisch des Herrn. Ein Votum des Öku- menischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen (2019) die een vorm van gemeenschappelijke eucharistiviering voor protestanten en rooms-katholieken in Duitsland voorstelt, besteedt ruim aandacht aan exegetische overwegingen, met name aan as- pecten van het Nieuwe Testament (‘Biblisch -theologische Grundla gen’, hoofdstuk 3, pp. 6 -21). 2 Bijbels gefundeerde oecume- nische theologie is uiteraard te begroeten. In deze bijdrage gaat het er, na een weergave van de hoofdlijnen van het bijbels-theologische betoog in Gemeinsam am Tisch des Herrn, echter om om een aantal kritische kanttekeningen bij te maken. Deze zullen tot de con- clusie leiden dat de geboden exegetische overwegingen in het document enerzijds een welkome oecumenische covergentie laten zien, maar ook veel vragen openlaten en zelfs aanleiding geven tot tegenspraak; ook dat laatste kan een bijdrage aan het oecumenische gesprek zijn en zo is het hier ook zeker bedoeld. 2. De grote lijn Gemeinsam am Tisch des Herrn benadrukt eerst dat de viering van de gemeenschappelijke heilige maaltijd als vorm van Christus anamnese tot de kern van het vroegchristelijke ge- meenteleven behoorde:

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=