Perspectief 2020-48

2020-48 De spiritualiteit van de lectio divina 41 Guigo kondigt het einde van zijn brief aan met de aansporing de Heer te bidden om de belemmeringen die ons afhouden van de contemplatie van Hem te verzachten in het he- den en geheel voor ons op te heffen in de toekomst. 5 De monastieke traditie In Deel II van zijn boek behandelt Jos de Heer Guigo II en de monastieke traditie. Hij be- handelt daarbij de roep in de woestijn. De woestijnvaders, van kluizenaars tot cenobieten, passeren de revue, maar ook de zogeheten laura (een combinatie van eremietisme en cenobietisme) en de kartuizers komen aan de orde. In de hele spirituele traditie van het monachisme is de Schrift dé bron, aldus Jos de Heer. Guigo is daar in zijn brief heel dui- delijk over. Jos de Heer behandelt het verlangen naar stilte en zuiver leven en de twee bee lden als kaders voor Guigo’s lectio divina: de Jakobsladder en de Bruiloft van Kana, welke twee beelden Guigo in zijn betoog met elkaar vervlecht. Jos de Heer noemt Guigo’s lectio divina een mystagogisch proces, het proces dat inleidt en inwijdt in de spiritualiteit. 6 Betekenis voor nu I n deel III, ‘Lezen, luisteren en leven’, legt Jos de Heer heel expliciet de link naar het nu. Hij behandelt de huidige leescultuur in een digitaal universum. Hij plaatst het snel scannende lezen tegenover het aandachtige, diepe lezen. Voor het laatste put hij inspiratie uit het aandachtig in het hier en nu lezen van Guigo. Jos de Heer behandelt daarbij uitgebreid de rol van de stilte. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op de centraliteit van de Bijbel in de christelijke meditatie. Daarna gaat het over de praktijk van de lectio divina. Eerst komt er een samenvatting van de oefening van Guigo in dezen. Jos de Heer beschrijft ‘wat in grote lijnen de vorm zou kunnen zijn wanneer je individueel of in een groep de lectio-divina- medita tie wilt beoefenen.’ Hij geeft instructies stap voor stap volgens de vier treden, van lectio tot contemplatie. Hij behandelt verschillende vormen, van individueel lezen tot ge- zamenlijke lezing en groepsgesprek. Hij noemt ook andere vormen van lectio divina, bijvoorbeeld bibliodrama. Daarnaast behandelt hij het contemplatieve gebed en noemt kort het Jezusgebed als een vorm van contemplatief gebed. Hij noemt tevens twee mo- derne vormen van het contemplatieve gebed: de beweging van Contemplative Outreach en de World Community for Christian Meditation.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=