Perspectief 2020-48

2020-48 Voor het leven van de wereld 35 Het document ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek tegen vormen van fideïsme, het oneigenlijk gebruik van geloofsopvattingen. Het aanvaardt ook psychologische rede- nen van bepaalde menselijke situaties. In de tekst van Genesis staat dat God zag dat de schepping erg goed was. Voor ‘goed’ staat er kalos is de canonieke Griekse tekst, wat ook ‘mooi’ betekent. Het document getuigt van een diep geloof in de goedheid en de schoonheid van heel de schepping. De Kerk ‘probeert een waarlijk liturgisch en sacramenteel pad te cultiveren naar gemeenschap met God in en door zijn schepping.’ De ecologische crisis is niet louter een ethisch dilemma, het is een ontologisch en theologisch thema dat een radicale wijziging van denken en een nieuwe manier van zijn vereist. Het gaat om een kosmische harmonie en om een grote sacramentele visie op de schepping. In dat kader is er in deze sectie een opsomming van heiligen die een goede relatie hadden met dieren en met planten. In de conclusie eindigt het document met een opmerking over hoop en vreugde. De beperkte aard van het document wordt genoemd en het wordt aangeboden voor discussie en voor het profijt van de geloofsgemeenschappen. Het spannende van dit document zit in het vervolg van de discussie die het binnen en buiten de orthodoxe wereld mag oproepen. 3 Evaluatie De betekenis voor de orthodoxie bestaat op verschillende punten. De tekst roert onder- werpen aan die al langer ter discussie staan in de orthodoxie, zoals het huwelijk tussen een orthodox en een niet-orthodox. En het feit dat men iedere sectie laat beginnen met een tekst uit de liturgie die inhoudelijk ergens op slaat, laat zien dat de orthodoxe liturgie een bron kan zijn voor het reflecteren over sociaal-ethische kwesties. Ook het van tijd tot tijd kort teruggrijpen op een kerkvader toont aan dat de betekenis van de patristische traditie nog altijd springlevend is in de orthodoxie en een bevestiging van haar kracht. Van het feit dat de orthodoxie een stevig Bijbels karakter heeft getuigt last but not least het gegeven dat de mens als naar Gods beeld geschapen wordt beschouwd - wat door heel de tekst heen loopt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=