Perspectief 2020-48

32 Drs. Leo van Leijsen Perspectief In het voorwoord wordt de hoop uitgesproken dat het document een preliminaire stap mag zijn naar een meer uitgebreide theologische dialoog en een hulp voor de spirituele groei van de orthodoxe gelovigen. Het document is bewust gepubliceerd midden in de Grote Vasten van 2020, vanuit de hoop dat het in de veertigdagentijd, die een periode van bezinning is, de volle aandacht mag krijgen. 2 Samenvatting van het document De tekst is ingedeeld in secties (I - IX) en paragrafen (§§ 1-82). I. Inleiding. II. De Kerk in de publieke sfeer. III. De loop van het menselijk leven. IV. Armoede, rijkdom en sociale rechtvaardigheid V. Oorlog, vrede en geweld VI. Oecumenische relaties en relaties met andere godsdiensten VII. Orthodoxie en mensenrechten VIII. Wetenschap, technologie, de natuurlijke wereld IX. Conclusie . Iedere sectie, negen in totaal, begint met een zin uit de orthodoxe liturgie. Zo begint bij- voorbeeld sect ie I, de Inleiding, met de zin ‘Het is tijd om de Heer te dienen’, een zin die herinnert aan wat gezegd wordt aan het begin van de Goddelijke Liturgie (eucharistie). De inleiding legt het theologische fundament voor het document: er wordt uitgegaan van het feit dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat mensbeeld loopt door heel het document. De mens is gemaakt voor de vrijelijk gekozen, liefhebbende gemeenschap met God, en is via die gemeenschap ook geroepen tot een liefhebbende gemeenschap met de naaste en met de hele kosmos. Sectie II, De Kerk in de publieke sfeer, behandelt het orthodoxe denken over de verhou- ding Kerk-Staat en de onderwerpen racisme, nationalisme en pluralisme. Het grijpt terug op de oude negentiende-eeuwse veroordeling van het phyletisme, dat is het onderge- schikt maken van het orthodoxe geloof aan etnische identiteiten en nationale belangen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=