Perspectief 2020-48

2020-48 Kerken en Corona 17 juist eerbiedigen en bevorderen. Juist daarom zijn er ook grondrechten. Die zijn er om juist in crisistijden de vrijheid van de burger te beschermen. Daarom vind ik de inperking van vrijheidsrechten – op godsdienstig en ander gebied – zeer verontrustend. 3.3 Verbinding Het derde vraagpunt betreft de verbinding. Het christelijk mensbeeld (theologische antro- pologie) gaat uit van een inherente sociale verbinding tussen mensen. Mens zijn is mens- in-gemeenschap zijn. Existeren is co-existeren. Maar de anderhalve meter-samenleving knipt wezenlijke vormen van deze verbinding door, tot in de privésfeer toe. Daarmee schaadde de anderhalve meter-samenleving de sociaal-emotionele kwaliteit van de ver- bindingen, en van zinbeleving. Dat komt schrijnend tot uitdrukking in het isolement van mensen in verpleeghuizen. Maar zij zijn het topje van de ijsberg: ook in de thuisisolatie woekerde de eenzaamheid. Het is te begrijpen dat er dilemma’s zijn. Maar het blijft de vraag of het doorknippen van de sociaal-emotionele en praktische, fysieke, verbinding tussen mensen wel juist is. Dit bewerkstelligt zinverlies, juist in een situatie waarin de vraag naar zin aan de orde is. Ook op dit gebied had ik graag een meer principieel en creatief geluid van kerken gehoord. Tel daarbij nog op dat in een christelijk mensbeeld de gezondheid met nadruk niet de hoogste waarde is, dat de lengte van een leven niet de kwaliteit ervan bepaalt, dat sterfe- lijkheid bij het leven hoort maar de dood niet het laatste woord heeft. Dan doemt aan de horizon de vraag: waar zijn we mee bezig als personen, cultuur, samenleving en overheden in politiek en religie? Welk mensbeeld is leidend in het crisismanagement en de politiek van de wereldlijke overheid? Gaan kerkelijke overheden daar nu te snel in mee? Doen we voldoende recht aan de d rie V’s: verantwoordelijkheid, vrijheid e n verbinding? Ik betwijfel het. 4 De drie V’s en de twee overheidsdocumenten W at hebben deze vragen naar de drie V’s in het mensbeeld – verantwoordelijkheid, vrijheid en verbondenheid - met de twee boven genoemde overheidsdocumenten van doen? Bij mensenrechten - het eerste document - is altijd de vraag: wie heeft de plicht om de men- senrechten te realiseren? Ik zou zeggen: de plicht om op te komen voor mensenrechten

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=