Perspectief 2020-48

14 Prof. dr. Fred van Iersel Perspectief Dit zijn heel nuttige documenten; verplichte kost voor kerkbestuurders, diaconieën, politici en ambtenaren wat mij betreft. Maar met de kennis van nu, nu het coronavirus nog rond- waart, worden deze documenten nog veel spannender. Dat blijkt als we het coronabeleid van kerken onder de loep nemen. 2 Coronabeleid Het coronabeleid van het kabinet Rutte III werd aanvankelijk breed gedragen door de sa- menleving, ook door de kerken. Maar langzamerhand begonnen in de samenleving toch ook vragen op te komen en werd ook de roep om versoepeling sterker. Waren alle maat- regelen wel noodzakelijk, en waren so mmige veiligheidsregio’s niet te abrupt en te radicaal met wat ze allemaal verboden. De tweede vraag die men kan stellen is: waren de maatregelen eigenlijk allemaal wel juridisch rechtmatig, of ontbrak een wettelijke basis en is noodwetgeving nodig, of beter: aanpassing van de noodverordeningen? Eisen noodver- ordeningen terecht gehoorzaamheid aan regels in termen van gedrag? En, ten derde: was het beleid wel proportioneel, als we kijken naar het stilvallen van de reguliere gezond- heidszorg en de economische effecten op de jongere generatie die de gevolgen van de crisisaanpak nog heel lang moet dragen? Kerken hebben zich in eerste instantie actief geconformeerd aan het beleid. In de praktijk betekende dit dat de kerkbestuurders zelf, na overleg met de Minister voor Eredienst Grapperhaus, zelf maatregelen uitvaardigden die spoorden met het beleid van de Rijks- overheid. Kerkbestuurders gedroegen zich, conform het voor kerken geldende recht, als overheid in hun eigen, religieus domein. Heel verstandig, zo lijkt het. Want waarom zouden kerken uit de pas lopen met de overheid en samenleving als geheel en een uitzondering claimen? Ten slotte zien we dat behalve het mensenrecht ‘vrijheid van godsdienst en le- vensovertuiging’ o ok andere grondrechten (dus de in de wet verankerde mensenrechten) in de uitoefening beperkt worden. Prudentie in de vorm van zelfbeperking leek dus gepast om religieus exceptionalisme te voorkomen. Toch loont het de moeite de reactie van kerken op de coronacrisis nader onder de loep te nemen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=