Perspectief 2020-48

2020-48 13 Kerken en Corona Mag het een onsje meer zijn Prof. dr. Fred van Iersel 1 Twee documenten Eind 2019 verschenen twee voor religieus geïnteresseerde men- sen en ook voor kerken als organisaties belangrijke documenten vanuit de overheid die raken aan de rol van kerken in het pu- blieke domein. Het eerste document, gecoördineerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), is het Nationaal Actieplan Mensenrechten, waarin de menselijke waardigheid als morele grondslag voor mensenrechten wordt genoemd en ook ons grondwettelijk recht ‘vrijheid van gods- dienst en levensovertuiging’ opnieuw bevestigd wordt. Heel belangrijk in een land waar uitsluitend levensbeschouwelijke minderheden naast elkaar bestaan. Ook kerken maken ook deel uit van een minderheid. Daarom is het belangrijk dat ze voor elkaar en tegelijk voor anderen opkomen. Dat gebeurt wereldwijd en ook in Nederland, bijvoorbeeld in de inzet van kerken tegen armoede en voor een humaan vluchtelingenbeleid. Het tweede document is he t “Tweeluik Religie en Publiek domein. Handvatten v oor ge- meenten over de scheiding tussen kerk en staat”. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en in samenspraak met het CIO, het interkerkelijk overlegorgaan van kerken met de overheid. Met behulp van heldere kaders worden misverstanden uit de weg geruimd, bijvoorbeeld dat kerken de- zelfde positie hebben als een voetbalvereniging, of dat de neutraliteit van de overheid inhoudt dat religie zich niet mag manifesteren in de publieke ruimte. Een ander misver- stand is dat kerkelijke organisaties nooit voor subsidie in aanmerking komen voor hun samenlevingsgerichte activiteiten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=