Perspectief 2020-47

66 Zr. Carine Devogelaere Perspectief 13 Ook voor het Franstalige landsgedeelte bestaat een dergelijk orgaan, Le Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL) 14 Paus F RANCISCUS , Toespraak bij de opening van de 70ste Algemene Vergadering van de Italiaanse bisschop- penconferentie, 22 mei 2017. 15 Evangelii Gaudium, 102. 16 I NTERNATIONALE T HEOLOGISCHE C OMMISSIE , Sensus fidei in het leven van de Kerk , 90. 17 Paus F RANCISCUS , Evangelii Gaudium, 228. 18 Dei Verbum, 4. 19 Gaudium et Spes, 4 en 11. 20 Vgl. J OHANNES -P AULUS II, Pastores dabo vobis (1992), 10. 21 Paus F RANCISCUS , Ceremonie naar aanleiding van de 50 ste verjaardag van het instituut van de bisschoppen- synode (2015). 22 Vgl. G EMEENSCHAPPELIJKE internationale COMMISSIE VOOR DE THEOLOGISCHE DIALOOG TUSSEN DE ROOMS - KATHOLIEKE K ERK EN DE ORTHODOXE K ERK , Synodality and Primacy during the First Millennium: towards a Common Understanding in Service to the Unity of the Church , Chieti (2016), 1. 23 Ibid ., 20. 24 Ibid., 21. 25 Commission FOR F AITH AND O RDER , The Church: Towards a Common Vision (2013). We maakten gebruik van de Nederlandse vertaling: De Kerk: naar een gezamenlijke visie , die hier kan worden gedownload: https://www.oecumene.nl/publicaties/overig/1073-de-kerk 26 Zie onder andere artikels 65, 68, 73, 79, 82, 104.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=