Perspectief 2019-44

2019-44 39 De Abrahamitische religies en de christelijke aanwezig- heid in Arabische landen Prof. dr. Marcel Poorthuis. 1. Dienstbaar als christen aanwezig in Arabische landen De aanwezigheid van monniken in Arabische landen, witte paters in Algerije, trappisten, de kleine broeders en zusters van Jezus van Char- les de Foucauld, al deze initiatieven vormen een belangrijke vorm van islamitisch-christelijke dialoog die in Nederland te weinig bekend is, onder meer doordat het kloosterleven hier enorm is terruggelopen. Inspiratie is de figuur van Louis Massignon, islamoloog en katholiek mysticus. Op de rand van zelfmoord werd hij gastvrij opgenomen door een Arabische fa- milie, hetgeen hem levenslang heeft beïnvloed. 1 Zijn idee van badaliyya , plaatsvervanging, houdt in dat christenen dienstbaar kunnen zijn aan moslims en zo als het ware hun plaats innemen. Geen actieve zending derhalve maar dienstbaar als christen aanwezig zijn in Arabische landen. 2. Abrahamitische oecumene Abrahamitische oecumene is geen postmodern relativisme, maar de aartsvader Abraham is te groot om door één religie te worden opgeëist. Abraham vormt ook een kritisch ‘te- genover’ voor elke religie: 1. Christenen dienen in te zien dat het geloof van Abraham breder is dan alleen het christendom en dat het ook islam en jodendom als zijn authentieke getuigen heeft. 2. Moslims kunnen beseffen dat ook voor christenen het geloof van Abraham het- zelfde geloof is als het geloof in Christus. 3. Joden kunnen inzien dat het feit dat men de kinderen van Abraham is niet alleen maar bloedverwantschap inhoudt, maar ook spirituele afstamming impliceert.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=