Perspectief 2019-43

Inhoudsopgave III
Redactioneel 1
Thema – Herstel van Kerkgemeenschap 3
Herstel van kerkelijke gemeenschap – Hoe ver zijn wij? 4
Op weg naar Kerkengemeenschap 8
1. Oecumenische Reformatieherdenking 9
2. Doelen en wegen van de oecumenische dialoog: gedifferentieerde consensus 12
3. Rechtvaardiging als oecumenisch programma 16
4. Katholiciteit en hervorming. Reformatie als aanzet tot nieuwe theologische ontdekkingen 18
5. Doel van de oecumenische inspanningen: herstel van kerkengemeenschap 22
6. Zou vanuit de huidige stand van zaken kerkengemeenschap mogelijk zijn? 24
Rome en reformatie 27
1. De Antichrist 27
2. Apocalypse? 29
3. Struikelblokken 30
4. De Bijbel 32
5. Spirituele oecuemene 32
6. Scheuringen moesten er zijn? 33
‘De werkelijke tegenwoordigheid’ 38
1. Wat maakt ‘brood’ tot ‘brood’? 38
2. Wat kan ik weten van een ding op zichzelf, los van mij? 39
3. Onze werkelijkheid is altijd: gekende werkelijkheid, ofwel wat het is voor mij 39
4. Wat is een bepaalde zaak in diepste wezen voor mij? 39
5. Onze menselijke werkelijkheid in bijbels perspectief 40
6. De Eucharistie, symbolische werkelijkheid 40
7. Wat is de substantie van brood die verdwijnt? 41
8. Oecumenische toenadering 41
Oecumenische toenadering steeds meer een geestelijke zaak 42
1. Wereldraad van Kerken 43
2. Van gezicht veranderd 44
3. Eerste contacten 45
4. Van conflict naar gemeenschap 47
5. Het blijvend knelpunt van ambt en kerk 48
6. Hoe verder na 2017? 49
Thema - Gave en vruchten van de Geest in oecumenisch verband 54
Eerst de Geest dan de Kerk 55
1. De goede volgorde: eerst Geest, dan Kerk(en) 55
2. Charisma’s 57
2.1 Lumen gentium 12 57
2.2 De geschiedenis 59
2.3 Praktische betekenis 60
De gaven en de vruchten van de Geest in oecumenisch perspectief 63
1. De uitdagingen 65
2. Welke wegen in te slaan? 66
3. Ruimte voor de Geest 67
Thema - Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens 71
Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens 72
“Moge de Heer de Kerk bevrijden van pelagianisme” 76
1. Inleiding en agenda 76
2. De Dordtse Leerregels tegen de achtergrond van de katholieke theologie 77
3. De Dordtse Leerregels: overzicht van de inhoud 81
4. Beknopte evaluatie 83
5. Vergelijking met de toenmalige situatie in de RKK 87
6. De Dordtse Leerregels en Gaudete et exsultate 89
7. Conclusie 94
De theologie van paus Franciscus: 98
1. De bestemming van de mens in Gaudete et Exsultate 98
1.1 Subtiele vijand van de heiligheid: het Pelagianisme 100
1.2 Heiligheid in het licht van de zaligsprekingen 104
2. Placuit Deo en het individualisme 106
3. Kritiek op kerk en maatschappij langs de weg van de theologie 108
Bookreview Dordt in context: 111
1. Mystery, problem, and ecclesial warrants. 112
2. Grace and Freedom. 114
3. Atoning work of Christ, sufficiency and efficacy. 115
4. Double Predestination and God’s “Yes” in Christ to man. 116
Symposia 119
Symposium Gemeenschap en andersheid, 17 mei 2019, 13.30 – 17.00 119
Symposium over charisma’s in het leven en de zending van de Kerk, 21 juni 2019, 121
Personalia 123
Colofon 125
RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=