Perspectief 2019-43

Perspectief 40 ‘De werkelijke tegenwoordigheid’ tevoren ook, maar toen was de diepste werkelijkheid: een mens, Jan. Een dood lichaam is wezenlijk iets anders dan het levende lichaam van een mens. Zo is ook bij een amputatie van ledematen. Er is een wezenlijk verschil tussen een menselijke arm vóór en na de am- putatie. Er is ook een wezenlijk verschil tussen schilderij en wat er tevoren was: een stuk linnen en potten verf. 5. Onze menselijke werkelijkheid in bijbels perspectief De taal van de bijbel is zeker niet modern wetenschappelijk, maar wel heel menselijk. Het is een symbooltaal, die een bijzonder licht werpt op de werkelijkheid. Op meerdere plaat- sen lezen we: bloed is leven. Het bloed nuttigen van een dier verlaagt de mens, hij neemt dan het leven van een dier tot zich. Mensen zijn ‘vlees en bloed’. De menswording van Jezus duiden we aan met de woorden: ‘het Woord is vlees geworden’. De H.Geest wordt door Jezus aangeduid als stromen van levend water, die Hij ons te drinken geeft en die dan weer van ons zullen uitgaan (Joh. 4,10 en 7,37-39). Dit soort taal is veel meer dan een beeldspraak. Er wordt een diepe realiteit beschreven. Een realiteit die bij voorbeeld ook doorklinkt in wijn als het bloed van de druif en dan het beeld ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’. Als God zijn Geest uitzendt, dan wordt de wereld herschapen tot een nieuwe werkelijkheid. En als God spreekt, dan veranderen de dingen. Dat is duidelijk in het scheppingsverhaal, maar ook in het optreden van Jezus, die slechts een woord hoeft te spreken om mensen gezond te maken. 6. De Eucharistie, symbolische werkelijkheid Onder de titel ‘De eucharistie, symbolische werkelijkheid’ schreef Dr. J.P. de Jong in 1966 een uitstekende studie. Daarin gaat hij heel de geschiedenis na van het leerstuk van de ‘Werkelijke Tegenwoordigheid’. Hij laat de worsteling zien in het zoeken naar een juiste formulering vanuit wisselende filosofische achtergronden. Steeds weer ging het er om dat we niet mogen spreken van ‘alleen een symbool’. De woorden van Jezus bij de instelling duiden op een echte werkelijkheid. Na de consecratie is er wezenlijk iets anders dan daar- voor, want het woord van de Heer kan niet zonder uitwerking zijn. Hij wil eenvoudig bij ons zijn als spijs en drank, om ons te laten delen in zijn leven en om ons samen te maken tot zijn lichaam, de Kerk. Daarin ligt dan voor ons als gelovigen de diepste werkelijkheid

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=