Perspectief 2018-42

2018-42 49 Op zoek naar een ethisch kader Een anglicaanse visie Rev. Brendan McCarthy The Church of England’s National Adviser on Medical Ethics and Health and Social Care Policy 1 Op zoek naar een ethisch kader Kort nadat ik in 2009 in dienst trad als de Nationale adviseur van de Church of England inzake medische ethiek, gezondheidszorg en zorg voor de minderbedeelden werd een nieuwe wetgeving rond de opdracht van lijkschouwers voorbereid, waardoor, onder bepaalde omstandigheden, hulp bij zelfdoding gelegaliseerd zou worden. Mijn taak bestond erin de verschillende amendementen die in verband met dit wetsvoorstel werden ingediend, voor mijn achterban toe te lichten. In dezelfde periode hield de Algemene raad voor genees- kunde een consultatie over de zorg voor het levenseinde en ik diende in naam van mijn kerk een bijdrage voor te bereiden. Gelukkig kon ik mij in beide gevallen beroepen op beleidsdocumenten van de Algemene synode en haar verschillende diensten en comités. Tegelijk stelde ik vast dat er geen duidelijk ethisch verhaal achter de verschillende beleids- teksten van mijn kerk te identificeren valt, vooral één dat de relaties tussen theologie, ethiek en politiek beschrijft. Dit wil niet zeggen dat zo’n narratieve lijn niet bestaat, maar ze wordt volgens mij niet helder en consistent gearticuleerd. Ik begon daarom zelf een theologisch en ethisch achtergrondverhaal uit te werken bij de beleidsstandpunten van de Church of England inzake het levenseinde en andere thema’s, rekening houdend met de verhouding van de kerk met andere maatschappelijke commentatoren en actoren en met het parlement. Na discussies met vele individuen en groepen zowel binnen als buiten de Kerk resulteerde dit in een engagementsverklaring die ik als een zinvol sjabloon beschouw voor vragen die het levenseinde betreffen maar ook voor andere vragen die de medische

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=