Perspectief 2018-42

Perspectief 30 Schets van een orthodoxe benaderingswijze v. Evangelos Psallas 1 Geschenk van God De mens is geschapen naar Gods beeld. Hij wordt geroepen om op God te gelijken door zich op weg te begeven naar God toe. Dit is mogelijk dankzij de wisselwerking tussen de menselijke wil en het goddelijk initiatief. Door de Heilige Geest wordt het menselijk be- staan omgevormd tot een vergoddelijkt bestaan. De samenwerking tussen het goddelijke en het menselijke doet de mens uiteindelijk terugkeren tot zijn oorspronkelijke staat, de toestand voor de zon- deval en voor het bestaan van de dood. Voor de orthodoxe Kerk is de dood daarom een vreemde toestand, een geestelijke vijand. De dood wordt door de zonde veroorzaakt en is er een gevolg van. Het leven is door God gegeven. Het is een geschenk dat we met erkentelijkheid en dankbaarheid moeten aan- vaarden. Het uiteindelijk doel van dit geschenk is niets anders dan de ontmoeting met de Schepper. Door ons doopsel worden we met Christus bekleed en zijn we met Hem ver- enigd. Door zijn verrijzenis is de weg naar het Koninkrijk der Hemelen voor ons geopend. De dood is overwonnen en kan ons niet meer raken omdat hij zijn angel verloren heeft. De dood is voor de orthodoxe christen niets meer of minder dan een passage, een Pascha. Onder het woord « euthanasie » verstaan we de handeling die het sterven met zachtheid mogelijk maakt. Bij de realiteit van de dood dienen we twee aspecten onder ogen te zien: de pijn van het lichaam en de angst van de ziel. Voor ons is het wezenlijk dat de medische bijstand aan stervenden niet verward wordt met de moord uit medelijden of op verzoek! Als christenen geloven wij in het wonder van een goddelijke tussenkomst en wij mogen de zieke niet de kans ontnemen om «zijn ziekte en zijn dood» te beleven, wat niet betekent dat men hem moet laten lijden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=