Perspectief 2018-41

Perspectief 52 Dialoog tussen Rooms-katholieken en Oudkatholieken stuit op grenzen Commentaar op het document Kerk en Kerkengemeenschap II, rapport van de Internationale Rooms-katholieke / Oudkatholieke Dialoogcommissie Drs. Geert van Dartel Aan het begin van de 21 e eeuw is de internationale dialoog tussen rooms-katholieken en oudkatholieken voortvarend ter hand genomen. In twee gespreksronden (2004-2009 en 2012-2016) is de weg verkend naar het herstel van volledige kerkgemeenschap. In het eerste dialoograpport (2009) wordt de fundamentele overeenstemming in het theologische en kerkordelijke verstaan van de Kerk uiteengezet. Het model van de communio communionum ecclesiarum, verstaan als een universele gemeenschap van gemeenschappen van lokale Kerken, wordt aangereikt ten behoeve van het herstel van volledige kerkelijke gemeenschap. Naast de universele en lokale dimensie van de Kerk, krijgt daarin ook de regionale dimensie van de Kerk een belangrijke plaats. Het eerste rapport sluit af met een uiteenzetting over vier thema’s die om verheldering vragen: de relatie tussen de universele en lokale kerk (in het bijzonder het primaatschap van de paus), de Mariale dogma’s van 1854 en 1950, de wijding van vrouwen tot de priesterlijke dienst en enkele vragen van kerkrechtelijke aard. Tussen 2012 en 2016 vond de tweede ronde in deze internationale dialoog plaats. De commissie heeft de openstaande thema’s doordacht en daarover weer een nieuwe tekst uitgebracht.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=