Perspectief 2018-41

Perspectief 10 Ds. Karin van den Broeke wezenlijke. Het beeld van de Pilgrimage of Justice and Peace inspireert en bemoedigt ook de Wereldraad zelf. Onderweg worden de goede gaven van God gevierd en wordt pijn gedeeld. Zo blijkt het mogelijk om, gedragen en geroepen door de drie-enige God, onrecht te transformeren op de weg van vrede en recht. In Amsterdam werd in 1948 koers gekozen, met vreugde en dankbaarheid kunnen we vieren dat zeventig jaar later velen samen optrekken, luisterend naar en geleid door de Geest die van Christus is uitgegaan. 1 Bij het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van twee jubileumuitgaven van de Wereldraad van Kerken: Pilgrimage of Faith: introducing the World Council of Churches, Donald W. Norwood, Geneva 2018 en The Ecumenical Review 70.1, March 2018, Geneva 2018 2 https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/papal-visit/homily-of-the- pope-francis-during-the-ecumenical-prayer-at-the-wcc 3 https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/papal-visit/speech-of- the-pope-francis-during-the-ecumenical-meeting-at-the-wcc 4 Baptism, Eucharist and Ministry, Faith and Order paper no. 111, World Council of Churches, Ge- neva, 1982 5 Commissie van de Wereldraad van Kerken die theologische ondersteuning verleent bij het zoeken naar zichtbare eenheid tussen Kerken. Van deze commissie maken naast deelnemers vanuit de Wereldraad ook vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en van andere niet-lidkerken deel uit. 6 The First Six Years, 1948-1954: A Report of the Central Committee of the World Council of Churches on the Activities of the Departments and Secretariats of the Council. Geneva, 1954 7 The PermanentCommittee on Consensus and Collaboration bewaakt toepassing van Constitution and Rules en doet waar nodig voorstellen tot wijziging aan de besluitvormende organen. 8 https://www.oikoumene.org/en/wcc70/70th-anniversary/WCC70thInfographiccompressed.pdf 9 Unity Statement, 10th Assembly World Council of Churches, Busan 2013 10 Message of the World Council of Churches 10th Assembly, Busan 2013

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=