Perspectief 2018-40

Perspectief 38 Personalia Drs. Miriam Adan Jones studeerde theologie in Leuven en Amsterdam. Momenteel is zij promovenda aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de kerk- geschiedenis van vroegmiddeleeuws Engeland. Ze is lid van de Anglicaanse kerk. Prof.dr. M.M. Jansen is rector van de Protestantse Theologische Uni- versiteit van Amsterdam en Groningen en hoogleraar missiologie. Haar onderzoek richt zich op missie en migratie, nieuwe concepten van mis- sie in de context van de secularisatie, wereldchristendom en grenzen, postkoloniale studies. Cees Luttik (1932) groeide op in een protestants middenstandsgezin. Na het lyceum was hij werkzaam in de Fotodetail zaak van zijn vader. Kennismaking met het werk van Cornelia de Vogel, kardinaal Newman en enkele kerkvaders leidden zetten hem op het spoor van de Rooms- Katholieke Kerk. Hij volgde een schriftelijke theologiestudie aan Rolduc. Over zijn zoektocht en overgang naar de Rooms-Katholieke Kerk schreef hij het boek “Mijn weg naar de Catholica” (Valkhof Pers 2012). Abt dr. Gerard Mathijsen (1937) is een Nederlands benedictijner mon- nik en abt van de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Hij ging naar het gymnasium aan het Bisschoppelijk College in Weert. In 1958 trad hij in bij de Sint-Paulusabdij in Oosterhout. Daarnaast volgde hij een studie theologie in Oosterhout, Egmond en Tilburg. Van 1967 tot 1970 stu- deerde hij in Rome. In 1978 trad hij in bij de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen en werd daar in 1981 tot prior administrator benoemd en in 1984 tot abt gekozen. Hij vierde in 2009 zijn 25-jarig jubileum.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=