Perspectief 2018-40

Perspectief 6 Pastoor drs. Koos Smits deze oproep die mag klinken vanaf 2017 als begin van een nieuwe oecumene, om geza- menlijk het Evangelie in de wereld te verkondigen en alle mensen tot Christus te brengen. En wat is daarin dan de plaats van Maria? Laten we daarvoor Luther zelf aan het woord. 2. Het Magnificat van Luther Pas zeer recent werd ik opmerkzaam gemaakt op het boekje van Maarten Luther over Maria. 4 Dus, besteld bij bol.com. Met alle respect voor hervormers en reformatoren als Erasmus, Melanchton, Zwingli, Calvijn, Luther mag toch wel de “vader der Reformatie” ge- noemd worden. Misschien is het meest markante monument, naast de slotkerk van Wittenberg waar hij zijn 95 stellingen bevestigde, wel de Wartburg in Thüringen, waar hij onder bescherming van Frederik de Wijze rust en ruimte vond om zijn Duitse Bijbelverta- ling te maken. Het is rond 1520-1521, een allerspannendste tijd. De pauselijke excommunicatie bul ligt klaar, terwijl hij zelf drie andere richtingbepalende werken schrijft. Uitgerekend rond 1520-1521 schrijft Luther ook “Het Magnificat” (=lofzang van Maria, Lu- cas 1). Het lijkt wel of hij zich juist nu vasthoudt aan Maria, de moeder Gods. In het Magnificat vindt hij de totale overgave aan God, de kracht en vreugde die hij nodig heeft. Daar op dat studeerkamertje van de Wartburg in alle anonimiteit, met uitzicht op de prach- tig begroeide heuvels van Thüringen bij Eisenach voltooit hij zijn “Magnificat”. Dit geschrift van Luther is dus niet een vroomheidsboekje uit zijn katholieke kloostertijd, het is een wezenlijk Reformatorisch geschrift, het is belijdenisgeschrift. Luther ontdekt Maria als de ware gelovige, voorbeeld voor elke christen, voor protestanten als voor katholieken. En- kele malen zegt Luther: “De Kerk zou moeten zijn zoals Maria, nederig opziende naar God, die genadig omlaag ziet naar de mens!” Enkele malen zinspeelt hij op het schrijnend ver- schil tussen Maria en de Roomse Kerk van zijn tijd. Maria volgens Luther Maarten Luther was Augustijner monnik, jarenlang bad (zong) hij in de kloostergemeen- schap het Magnificat van Maria. Zo staat hij volledig in de lijn van de katholieke traditie, maar zoekt in een soort “theologische beeldenstorm” naar de diepste kern van Maria’s ziel. Kenmerkend is het woord waarmee zijn boekje, net als al zijn andere brieven en boe- ken, begint: “Jezus!” Jezus is voor Luther begin (en einde) van alles, ook van Maria. In principe stemmen Luther, de Bijbel én de RK Kerk hierin volkomen overeen, maar in feite

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=