Perspectief 2018-40

Perspectief 16 Cees Luttik een tota scriptura blijft gelden. Sevenster besluit zijn bijdrage met de vaststelling: “ Het 'andere' moet telkens mee gehoord worden om het centrale voluit te horen.” (curs. CL.) 4. Een radicale frontverschuiving Merkwaardig is dat er over het vroeg-katholicisme na de jaren zestig geen verdere discus- sie meer heeft plaatsgevonden. Het thema lijkt 'ondergedoken' en heeft plaats moeten maken voor een andere dominante ontwikkeling, namelijk de zogeheten Rückfrage naar Jezus, dat wil zeggen naar de gereconstrueerde historische Jezus. Het lijkt me van belang te horen wat de reformatorische theoloog G. Berkouwer hierover zegt. In zijn De Heilige Schrift 4 gaat de auteur in op de canonkritiek van Käsemann naar aanleiding van het ge- constateerde vroeg-katholicisme in het Nieuwe Testament: “Veeleer zou men kunnen zeggen dat het canonieke getuigenis dat zich in zo zeer gevarieerde situaties doet gelden, juist zijn universele canoniciteit doet gevoelen”. Berkouwer noemt het probleem van de Canon in de Canon een voluit oecumenisch pro- bleem, maar wijst op het algemene gevaar, voor elke Bijbellezer, dat de frequente canon- reductie in allerlei theologische beschouwingen tot de legitieme benadering van het Nieuwe Testament wordt gemaakt. Wat betreft de frontverschuiving merkt Berkouwer over de Rückfrage naar Jezus op “dat we meermalen de indruk krijgen dat deze keus ons opgedrongen wordt.” De hele discussie en strijd over het Kerugma, de breuk in de Canon, de eenheid en ver- scheidenheid van de H. Schrift, het aangetroffen vroeg-katholicisme, verschuift nu naar de historische Jezus 5 als tegenhanger van de Christus van de Evangeliën. Deze invloedrijke tendens, welke volgens paus Benedictus XVI vooral vanaf 1950 de Kerk in toenemende mate schade toebrengt, raakt aan de algemene geloofwaardighe id van Gods Openbaring in het hele Nieuwe Testament. 6 Maar eenmaal zal het vroeg-katholicisme wel weer op de oecumenische agenda komen te staan, want - om kardinaal Newman te citeren - , “De Waarheid strijdt voor zichzelf.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=