Perspectief 2018-39

Perspectief Symposium: De impact van de Hervorming in onze kerken 95 Oecumenische Kroniek 2016-2017 p. Thaddée Barnas o.s.b. 1 500-jaar Protestantse Hervorming De belangrijkste oecumenische gebeurtenis in het voorbije jaar was ongetwijfeld de viering van het begin van de protestantse hervor- ming 500 jaar geleden. De raad van de Lutherse Wereldbond, onder het voorzitterschap van Mark Hanson, heeft er al in 2004 uitdrukkelijk voor gepleit dat de lutherse Kerken van deze vijfhonderdste verjaar- dag van de protestantse hervorming geen anti-oecumenische polemiek zouden maken. Verwijzend naar het oecumenisch engage- ment van de lutheranen in het algemeen, deed Mark Hanson een oproep om de rijke theologische traditie ten dienste te stellen van de christelijke eenheid op wereldvlak. Deze oproep kreeg een onverhoopte weerklank. De Gemeenschappelijke verklaring over de rechtvaardigingsleer (1999) was door het overgrote deel van de lutheranen reeds ervaren als een oplossing van de meest fundamentele kwestie die lutheranen en katholieken van elkaar scheidde. Over het algemeen beschouwden de lutheranen de verschillen tussen beide tradities eer- der als secundair, terwijl aan katholieke zijde het accent lag vooral op de noodzaak om oplossingen te vinden voor kwesties van een andere orde, zoals de ecclesiologie, de we- derzijdse ambtserkenning, ethische kwesties, enz. Het jubileum van 2017 was een gelegenheid aan beider kant om duidelijkheid te creëren rond de scheiding tussen katho- lieken en lutheranen. En het was in Duitsland dat men tot analyses kwam die dikwijls zeer optimistisch klonken. In de periode na de Tweede Wereldoorlog, manifesteerde zich bij de katholieke historici en theologen een nieuwe tendens. Het moment was aangebroken om de Protestantse

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=