Perspectief 2018-39

2018-39 Symposium: De impact van de Hervorming in onze kerken 74 Orthodoxie en hervorming Vier verschillende aandachtspunten m.b.t. de vier polen van het orthodoxe geloof Dr. Arjan Arjakovsky 1 Inleiding Een evenwichtige hervorming en een deugdelijke leiding dragen er zorg voor dat de openheid voor de Geest geen activisme wordt of dat de zin voor de traditie niet leidt tot immobilisme. Urs von Balthasar had in Le complexe anti-Romain (Het anti-Romeinse complex) de- zelfde intuïtie als vader Serge Bulgakov in zijn boek Les saints apôtres Pierre et Jean (De H.H. Apostelen Petrus en Johannes), d.w.z. dat het Christus zelf is die, door de keuze van de verantwoordelijkheden die Hij aan zijn apostelen toevertrouwde, de weg wijst naar een orthodox leiding geven binnen de Kerk. Het komt er dus op aan de verschillende regulerende aspecten met elkaar te verbinden, de moraal die één maakt (Petrus), het weerstand bieden in naam van de vrijheid (Jakobus), het visioen van de heerlijkheid (Johannes), en de zending in dienst van het Ko- ninkrijk (Paulus). 1 Trachten we te onderscheiden welke principale hervormingen in de orthodoxe Kerk dienen te gebeuren in de geest van de christelijke orthodoxie. 2 Liturgische vernieuwing Waarschijnlijk is de pool om op een correcte manier God te eren (eredienst, liturgie) op de eerste plaats het voorwerp van een hervorming in de diepte. Dat was de overtuiging van vader Alexander Schmemann. Men hoeft maar enkele bladzijden van zijn dagboek te lezen om daarvan overtuigd te raken. Hij ging gebukt onder het ritualisme en het magische denken dat gedurende eeuwen door de orthodoxe hiërarchie in stand werd gehouden. Als decaan van het instituut Saint Vladimir’s gaf hij in zijn werken heel concrete aanwijzingen voor een liturgische vernieuwing. 2 Zijn liturgische theologie krijgt vandaag veel belang- stelling zowel in de katholieke als in de protestantse en anglicaanse wereld. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=