Perspectief 2018-39

2018-39 Symposium: Oecumenische balans van het Reformatiejaar 120 Column Oecumene na het Reformatiejaar Dr. Hans Burger Ik zal het u bekennen: hoe gereformeerd ik ook ben, ik zag niet heel erg uit naar dit reformatiejaar. De viering van 500 jaar reformatie riep ambivalente gevoelens bij me op. Kijk naar onze huidige Europese geseculariseerde samenleving, naar de problematiek van moderniteit en postmoderniteit. Die problemen zijn zo verbonden met de aanleiding tot en de uitwerking van de Re- formatie. Machtsmisbruik van de kerkelijke hiërarchie, verval van de geestelijkheid, drammerig aandringen op geestelijke vernieuwing, boetepredikers, opkomend individualisme, heilsonzekerheid, traditionalisme, opnieuw wil- len beginnen los van de traditie, conflicten over macht en autoriteit, onmacht om elkaar te bereiken, inquisitie, godsdienstoorlogen. Goed en kwaad liggen vaak zo dicht bij elkaar. Hetzelfde geldt voor het mooie wat God geeft en de ontaarding ervan wanneer mensen doorslaan. De opkomst van de Moderniteit in al haar ambivalentie is onlosmakelijk ver- bonden met Reformatie en Contra-Reformatie. Des te meer raakt het me als erfgenamen van beide samen de Reformatie herdenken. Als Luthersen en Rooms-katholieken elkaar vergeving vragen voor de manier waarop ze bei- den het lichaam van Christus verwond hebben. Als Protestanten en Rooms-katholieken erkennen dat het beschamend is hoe de kerk gebroken is en hoe christenen tegenover elkaar kwamen te staan. Als ik lees hoe paus Franciscus een jaar geleden in Lund benadrukt dat Katholieken en lutheranen de gezamenlijke wens hebben om in Christus verenigd te zijn en samen bidden om de genade van de eenheid. "Blijf in mij zoals ik in u", zo citeerde paus Franciscus het Johannes-evangelie. Precies die nadruk op de eenheid met Christus leer ik van de Reformatoren. Mijns inziens ging het Luther en Calvijn om het solus Christus, Christus alleen. Helaas vergeten protes- tanten dat zo maar. Dan gaat de Reformatie over sola gratia, sola fide, en sola scriptura.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=