Perspectief 2017-38

2017-38 45 “Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede” Oecumene in het Noorden anno nu Ds. Margarithe R. Veen Welkom allemaal op deze bijzondere middag waarin wij 500 jaar Reformatie gedenken. In dit gedenken heeft de Raad van Kerken Fryslân ervoor gekozen om de eenheid en de gemeenschappelijkheid te benadrukken tussen de verschillende christelijke tradities. Het voelt voor mij ook als een feestelijke middag. Ook om met elkaar te delen wat er oecumenisch gezien mogelijk is. Wil dat zeggen dat ik geen oog wil hebben voor de verschillen? Wil dat zeggen dat ik geen ervaringen hebben met de verdeeldheid? Of wil dat zeggen dat we in Friesland door de jaren heen hebben ervaren welke wegen we met elkaar kunnen bewandelen. In het volgende wil ik u graag meenemen in de organisatiestructuur en werkwijze van de Raad van Kerken Fryslân en de focus op het concept voor een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. I Oecumene in Friesland 1 Locale Raden van Kerken in Fryslân In de provincie zelf zijn er momenteel zo’n 28 locale raden van kerken of oecumenische werkgemeenschappen. 2 Raad van Kerken Fryslân Momenteel bestaat de RvK Fryslân uit 5 kerken: het Leger des Heils, de Doopsgezinden, de Vrije Evangelische Gemeente, de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland met daarin ook de Lutherse Kerk in Nederland. Naast de lidkerken kent de Friese Raad van Kerken adviseurs. Zo zijn er bij de vergaderingen van de Raad van Kerken

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=