Perspectief 2015-27

Inhoudsopgave 1
Redactioneel 4
‘Fere Omnes’ – Bijna allen 6
Een niet-volkomen gemeenschap 8
Dialoog 13
De Kerken van het Oosten 16
Kerken en kerkelijke gemeenschappen in het Westen 21
Tot slot 25
Poging tot een zelfkritische orthodoxe evaluatie 27
Inleiding 27
Het decreet vanuit een orthodox oogpunt 28
Actuele betekenis van het decreet vanuit orthodox oogpunt 33
Enkele uitdagingen 35
1. De post-conciliaire Rooms-katholieke interpretatie 35
2. Een bijzondere manier om over de communio te spreken 36
3. Enige kerkelijke realiteit voorbij de grenzen van de orthodoxe Kerk 37
4. Zuster-Kerken 38
Tot besluit 39
Een wereld van verschil 41
Inleiding 41
De breuk tussen Canterbury en Rome 42
In het begin van de 20ste eeuw beginnen de betrekkingen te ontdooien 43
Vaticanum II en het decreet over de oecumene 44
1. Het gunstig klimaat dat Vaticanum II mogelijk maakte 44
2. Het decreet: algemene bemerkingen 45
3. Het decreet: Inleiding en hoofdstuk I 45
4. Hoofdstuk 2 46
5. Hoofdstuk 3 47
6. De volgende 50 jaar – de impact van het decreet op lange termijn 48
De beleving in Gereformeerde Kring 50
Inleiding 50
Oecumenische Beweging 51
Innerlijke bekering 52
De oecumenische dialoog 53
De dialoog tussen Katholieken en Gereformeerden 53
De receptie van de dialoog 55
Voortgang van de dialoog 56
Oecumenische Kroniek van november 2013 tot november 2014 57
Christenen in het Midden Oosten 57
Wereldraad van Kerken 57
Ontmoeting Paus en Patriarch 59
Anglicaanse Communio 59
Receptive ecumenism 61
Verenigde Protestantse Kerk 62
Herdenking van de Reformatie in 2017 62
Benoemingen 63
Personalia 64
Colofon 65
RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=