Perspectief 2014-26

Perspectief 4 Redactioneel Eind augustus 2014 werd op uitnodiging van de Lutherse Theologische Faculteit en het Oecumenisch Instituut van de Pázmány Péter Katholieke Universiteit de 18 e academische consultatie van de Societas Oecumenica in Budapest gehouden. “Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid”, zo luidde het thema waarover een bont gezelschap van theologen uit diverse Europese landen gedurende vijf dagen met elkaar in gesprek ging. De lezingen en workshopbijdragen zullen over enige tijd integraal gepubliceerd worden in een uitgave van de Societas zelf. Aan de bijeenkomsten van de Societas Oecumenica wordt buiten de kring van direct betrokkenen weinig ruchtbaarheid gegeven. Dat is jammer, omdat in dit gezelschap van oudere én jongere theologen, belangrijke oecumenische thema’s worden behandeld. Dat was ook dit keer weer het geval. Opvallend was het relatief grote aantal Nederlandse deelnemers dat naar Budapest was afgereisd. Met dit nummer van Perspectief, het laatste van 2014, vestigen we de aandacht op het bestaan en het werk van de Societas Oecumenica . Graag willen we studenten theologie aansporen om een keer de gelegenheid te nemen om deel te nemen aan een conferentie van de Societas Oecumenica. Het volgende congres zal eind augustus 2016 plaatsvinden in Finland. Met toestemming van de organisatie en de auteurs publiceren we in dit nummer enkele bijdragen van het laatste congres. Norbert Nagy geeft in een inleidend artikel een impressie van het congres in Budapest en leidt de thematiek “Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid” in. Van hem zijn ook de foto’s van Budapest en van de conferentie. Peter Ben Smit reflecteert in het licht van nieuwer onderzoek naar de Canon op de oude these van Ernst Käsemann, dat de Canon van het Nieuwe Testament eerder een legitimatie vormt voor de veelheid van denominaties dan de basis is voor de eenheid van de Kerk. Volgens Smit behoren de teksten van de Schrift op elkaar betrokken te worden. Een dialogische leeswijze is onderdeel van de zoektocht naar een christelijke identiteit.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=