Perspectief 2014-24

2014-24 Geloven in de Vreugde 7 Reag eer Woord licht wordt geworpen op het mysterie van de mens. . . . Christus . . . door de open- baring van het mysterie van de Vader en Zijn liefde, openbaart de mens aan zichzelf en maakt duidelijk wat zijn hoogste roeping is,” zo zegt het Tweede Vaticaans Concilie. Onze vreugde in de Heer—in Christus die is de Weg de Waarheid en het Leven —moet daarom een missionair enthousiasme te weeg brengen. Missie en Roeping Als de vreugde van de Heer wortel schiet in ons leven, dan worden wij door die vreugde ertoe aangezet om de waarheid en het Evangelie met anderen te delen. Dat is zo omdat het Evangelie de waarheid is van het menselijk bestaan. Dus, “De vreugde van het Evan- gelie, die het leven vult van de gemeenschap van de leerlingen, is een missionaire vreugde.” Bovendien, voegt Paus Franciscus daar aan toe, “Iedere Christen is missionair in de mate waarin hij Gods liefde in Jezus Christus heeft ontmoet; laten wij niet meer zeggen dat wij “leerlingen” en “missionarissen” zijn, maar dat wij altijd “missio- naire leerlingen” zijn. Verder, “Wanneer de Kerk oproept tot evangeliserende inzet, doet zij niets anders dan de Christenen wijzen op de ware dynamiek van de persoonlijke ver- wezenlijking.” Inderdaad, het Evangelie is de bron van persoonlijke verwerkelijking van alle mensen. In dit licht kunnen we ook de missionaire aard van de mens begrijpen. Franciscus schrijft: “De zending naar het hart van het volk is niet een deel van mijn leven of een sieraad dat ik kan afdoen, het is geen aanhangsel of één van de vele ogenblikken in mijn bestaan. Het is iets dat ik niet uit mijn wezen kan uitroeien, wil ik mijzelf niet vernietigen. Ik ben een zending op deze aarde en daarom bevind ik mij in deze wereld.” Weten wij wie wij zijn? Hebben we in ons leven de opdracht tot missionaire spiritualiteit, tot een actieve betrokkenheid bij de evangelisatie beantwoord? Als wij in geloof reageren op de roeping die we in Christus hebben ontvangen, zullen we gaan begrijpen dat de Heer ons een spirituele strijd heeft ingestuurd, om omwille van Christus het hele leven te vernieuwen, met inbegrip van alles wat de cultuur aangaat. “Wat staat er in deze strijd op het spel?” Franciscus antwoordt op de vraag die hij zelf heeft gesteld. In deze spirituele oorlog tegen de zonde en de duivel, zegt Franciscus, staat er

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=